Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Axplock från Socialnämnden 22 september

  Vid Socialnämndens sammanträde den 22 informerades nämnden bland annat om hur arbetet med Byggnation av äldreomsorgscenter går vidare och framtida behov av LSS-boende. Nämnden antog Plan för uppföljning av privata utförare och Kompetensförsörjningsplan. Sammanträdet följdes av en eftermiddag med analysseminarium om Budget och Verksamhetsplan.

  Byggnation av äldreomsorgscenter

  Socialnämnden beslutade tidigare under 2020 att ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag inför byggnation av äldreomsorgscenter (ÄOC). Underlaget presenterades vid sammanträdet av Anna-Karin Dahlin Jonsson, utvecklingsledare, Sara Grape Junkka, förvaltningschef samt Jonas Lundgren Controller. Underlaget innehöll i korthet en nulägesbeskrivning, omvärldsbevakning, vad ett ÄOC kan innehålla ekonomi och förslag på geografisk placering i området Sörberge/Böle.

  Framtida behov av LSS-boende

  Utredningen redovisas av biträdande verksamhetschef Linda Gyllenqvist. Utredningen uppskattar att behovet av LSS-boende kommer att kvarstå de närmaste 10 åren samt att det inom skolan idag finns ett flertal barn med större funktionsvariation som sannolikt kommer att ha behov av gruppboende längre fram.

  Plan för uppföljning av privata utförare

  Kommunfullmäktige antog 2019-02-25 ett kommunövergripande program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Programmet antogs mot bakgrund av nya bestämmelser i kommunallagen som syftar till att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare, öka allmänhetens insyn och stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.

  I programmet åläggs nämnderna att utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt verksamhet ska följas upp. Socialnämnden antar vid sammanträdet den plan som verksamheten tagit fram.

  Kompetensförsörjningsplan

  I Plan för intern kontroll 2020 som antogs av socialnämnden 2019-12 18 framgår att en Plan för kompetensförsörjning ska finnas upprättad i juni 2020.

  En strategisk kompentensförsörjningsplan för socialförvaltningen har upprättats av HR i samråd med verksamheten samt fackliga organisationer. Magnus Gustafsson, HR-strateg informerar vid sammanträdet om planen och Socialnämndens beslutar att anta densamma.

  Protokoll

  Protokollet med alla beslut finns att läsa i sin helhet på webbsida med information om Socialnämndens sammanträden.länk till annan webbplats

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »