Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Axplock från socialnämnden 19 maj

  Socialnämndens sammanträde genomfördes delvis på distans

  Vid socialnämndens sammanträde i maj presenterades en utredning om plusboende i Ljustorp samt en delrapport om idéburet offentligt partnerskap kring äldres ensamhet. Nämnden beslutade om ett svar angående revisionsanmärkning, fortsatt översyn av arbetssökande behov samt att uppmärksamma Sveriges kommuner på att det inte går att garantera omsorgsinsatser till brukare med tillfällig vistelse i kommunen under sommaren.

  Förutsättningar för plusboende i Ljustorp

  Socialförvaltningen har utrett förutsättningar för att skapa ett så kallat plusboende i Ljustorp, utifrån Timråbos uppdrag att i dialog med socialnämnden undersöka möjligheten. Socialnämnden ställer sig positiv till ett plusboende i Ljustorp, trots att det inte ligger i nämndens uppdrag.

  Delrapport angående Idéburet Offentligt Partnerskap kring äldres ensamhet

  Förvaltningen har arbetat med att utreda och lämna ett beslutsförslag om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) kring äldres ensamhet. En rapport är nästan klar, men arbetet har fått pausa under pågående corona-pandemi. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att förlänga utredningstiden till december 2020.

  Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i socialnämnden

  I 2019 års revisionsberättelse tillstyrker revisionen ansvarsfrihet för socialnämnden men riktar en anmärkning mot nämnden för bristande styrning och uppföljning samt intern kontroll för 2019. Kommunfullmäktige har begärt in ett svar från socialnämnden avseende revisionens anmärkning. Föreslaget svar godkändes för överlämnande.

  Fortsatt översyn av arbetssökandes behov

  Socialnämnden beslutade, på förslag från förvaltningen, att införa en gemensam process för arbetssökande, att omorganisera Arbetsmarknadsenheten till en individcentrerad verksamhet med fokus på sitt kompetenshöjande uppdrag samt att införa ett utvecklingsår för personer med försörjningsstöd.

  Inga garanterade omsorgsinsatser till brukare med tillfällig vistelse i Timrå kommun

  Socialnämnden beslutade uppmärksamma Sveriges kommuner på att brukare med tillfällig vistelse i kommunen inte kan garanteras omsorgsinsatser under covid-19-pandemins aktiva fas. Förvaltningen vill även uppmärksamma den uppmaning som Folkhälsomyndigheten gett om att dämpa risken för smittspridning genom att undvika icke nödvändiga resor.

  Protokoll

  Protokollet med alla beslut finns att läsa i sin helhet på webb-sida med information om Socialnämndens sammanträden.länk till annan webbplats

  Socialnämndens sammanträde genomfördes delvis på distans
  Puffbild liten 290x160
  Socialnämndens sammanträde genomfördes delvis på distans
  Puffbild mellan 290x250
  Socialnämndens sammanträde genomfördes delvis på distans
  Puffbild stor 600x250

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »