Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Axplock från socialnämnden 17 november

  Vid socialnämndens sammanträde i november fick nämnden information om Rådet för trygghet och hälsa och beslutade i fråga om IOP för att bryta äldres ensamhet, nämnden beslutade också i fråga om Bolagisering av nämndens utförarverksamhet inom vård och omsorg. Även denna gång hölls sammanträdet utifrån Covid-19 delvis på distans.

  Information om Rådet för trygghet och hälsa

  Vid sammanträdet fick nämnden information av Jens Grelsson, trygghetssamordnare om deras verksamhet. Rådet stöder och stimulerar det brottsförebyggande arbetet genom samverkan, information och utbildning. Vilka hälsofrämjande åtgärder ska prioriteras? Vad kan förebyggas? Vilka åtgärder måste prioriteras för att förebygga och förhindra brott i Timrå?

  IOP för att bryta äldres ensamhet

  IOP står för Idéburet offentligt partnerskap och Kommunstyrelsen har gett nämnden i uppdrag åt socialnämnden att göra en en utredning och ett beslutsunderlag för att de ska kunna rekommendera kommunfullmäktige ett beslut i frågan om IOP för att bryta äldres ensamhet. Inga-Lill Nilsson som är förvaltningens representant i sammanhanget deltog i samband med sammanträdet och gav information om arbetet såhär långt. Socialnämnden beslutade godkänna den utredning som gjorts samt att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att genomföra den aktuella IOP :n för att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre.

  Bolagisering av kommunens utförarverksamhet inom vård och omsorg

  Kommunstyrelsen har skickat frågan om bolagisering på remiss till socialnämnden. Socialnämnden beslutar vid sammanträdet föreslå kommunstyrelsen att inte gå vidare med frågan om bolagisering samt föreslår kommunstyrelsen att inte utreda frågan ytterligare.
  Beslutet grundar sig dels på ett ideologiskt ställningstagande samt att det finns starka signaler från Finansdepartementet om att lagstiftningen gällande särskild momsersättning kommer att ses över för att motverka den här typen av pågående trender inom kommuner i landet. Nämnden har därför inte utrett frågan vidare, eftersom de ekonomiska incitamenten som väckte frågan från början riskerar att försvinna.

  Distanssammanträde

  Även nämnden visar att man fortsatt tar stort ansvar för att motverka spridningen av Covid-19 och att man hörsammat de nu gällande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Vid sammanträdet märktes det denna gång främst genom att samtliga tjänstepersoner utom sekreteraren var med digitalt via skype liksom en stor del av ledamöterna.

  Protokoll

  Protokollet med alla beslut finns att läsa i sin helhet på webbsida med information om Socialnämndens sammanträden.länk till annan webbplats

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »