Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Axplock från socialnämnden 16 juni

  Bilden är en illustration av jobbspår vård och omsorg som visar en trappa från orientering till servicevärd, undersköterska, specialistundersköterska och sjuksköterska

  Vid socialnämndens sammanträde i maj presenterades bland annat information om aktuellt läge gällande covid-19, ekonomi, familjehem samt Äldreomsorgscenter. Socialnämnden antog nya riktlinjer för vuxenstöd, godkände ett förslag om lokalt jobbspår samt beslutade om en tillfällig förändring av försörjningsstöd.

  Information om familjehem

  Enhetschef Louise Zetterlund, Barn och familj, presenterade resultatet av en enkät till alla familjehem i egen regi. 75% av de som svarat tycker att de får ett bra stöd från kommunen. De flesta är intresserade av mer utbildning/handledning och träffar med barnen, vilket nu planeras inom ramen för verksamheten och i samarbete med familjeresurscentrum.

  Riktlinjer för vuxna med missbruk- och beroendeproblematik, psykisk ohälsa, våld i nära relation samt bostadssocialt stöd

  Enhetschef Madeleine Eriksson, Vuxen, presenterade nya riktlinjer för vuxenstöd, som fastställdes av nämnden. De nya riktlinjerna är förenklade, inkluderar samtliga målgrupper och betonar hemmaplanslösningar.

  Lokalt jobbspår

  Enhetschef Annelie Ringbro presenterade ett förslag gällande lokalt jobbspår, som nämnden godkände för överlämning till kommunfullmäktige. Socialförvaltningen har haft i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram förslag på interna och externa jobbspår. Det finns även ett uppdrag från regeringen, via delegationen unga och nyanlända i arbete (DUA), om lokala jobbspår. Utifrån behov och målgrupper föreslås en utbildning till servicevärdar/assistenter med tre valbara inriktningar, Vård och omsorg (se illustration), Barn och fritid samt Service och handel.

  Information om Äldreomsorgscenter

  Socialnämnden har ett uppdrag, i samverkan med Timråbo, gällande byggnation av ett äldreomsorgscenter. Utifrån tidigare utredningar och pågående arbete kommer socialnämnden att ta ytterligare beslut i ärendet under hösten.

  Tillfällig förändring av utbetalning av försörjningsstöd med anledning av riksdagens beslut

  Regeringen har lämnat ett förslag till ett tidsbegränsat tilläggsbidrag inom bostadsbidraget, som omfattar barnfamiljer med låga inkomster. Socialnämnden beslutade att ej räkna det tillfälliga tilläggsbidraget som en inkomst vid prövning mot riksnorm. Genom att bortse från detta bidrag som inkomst för hushåll med försörjningsstöd kommer bidraget alla berättigade till nytta.

  Protokoll

  Protokollet med alla beslut finns att läsa i sin helhet på webbsida med information om Socialnämndens sammanträden.länk till annan webbplats

  Bilden är en illustration av jobbspår vård och omsorg som visar en trappa från orientering till servicevärd, undersköterska, specialistundersköterska och sjuksköterska
  Puffbild liten 290x160
  Bilden är en illustration av jobbspår vård och omsorg som visar en trappa från orientering till servicevärd, undersköterska, specialistundersköterska och sjuksköterska
  Puffbild mellan 290x250
  Bilden är en illustration av jobbspår vård och omsorg som visar en trappa från orientering till servicevärd, undersköterska, specialistundersköterska och sjuksköterska
  Puffbild stor 600x250

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »