Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Axplock från socialnämnden 15 juni

  Beslutsklubba

  Vid socialnämndens sammanträde i juni som var det sista innan sommaruppehållet fick nämnden information och beslutade fattade beslut kring äldreomsorgscenter, på sammanträdet fick också analysseminarium för budget och verksamhetsplan stort utrymme. Nämnden svarade beslutade också i fråga om en motion från Per-Arne Frisk utöver det godkändes ekonomiska rapporter.

  Äldreomsorgscenter - statusrapport juni 2021

  Vid sammanträdet deltog Peter Koserius projektledare för Äldreomsorgscenter och Micael Löfqvist VD för Timråbo, projektledaren redovisade status för projektet och en tidplan för detsamma, nämnden godkände rapporten.

  Budget och verksamhetsplan 2022 - analysseminarium

  Vid sammanträdet hölls en gemensam uppstart av budget och verksamhetsplansarbetet inför 2022. Förvaltningens ledningsgrupp deltog och fackliga organisationer var inbjudna. Nämnden fick en genomgång av jämförelse med andra kommuner, inriktningsmål, fokusområden och uppdrag samt genomförde en workshop. Nämnden godkände uppstarten och nämndens budgetprocess och upplägg

  Motion från Per-Arne Frisk

  Kommunfullmäktige har remitterat Per-Arne Frisks motion "Timrå kommun bör anställa äldreomsorgsläkare" till socialnämnden för yttrande. Förvaltningen har yttrat sig över motionen och nämnden beslutade i frågan vilken sedan kommer att hanteras i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

  Ekonomiska rapporter

  Socialnämnden fick en omfattande redovisning och analys av en rad olika rapporter kopplade till ekonomi. Nämnden godkände rapporterna och gav också i uppdrag till förvaltningschef att vidta aktiva åtgärder för en budget i balans samt att sammanställa kostnader som orsakats av covid-19.

  Protokoll

  Beslutsprotokoll med alla ärenden finns att läsa i sin helhet på webbsida med information om Socialnämndens sammanträden.länk till annan webbplats

  Puffbild liten 290x160
  Puffbild mellan 290x250
  Puffbild stor 600x250

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »