Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Axplock från kommunstyrelsen 7 april

  Vid kommunstyrelsens sammanträde i april beslutade ledamöterna om en hel del ärenden. Nedan kan du ta del av ett axplock av sammanträdet.

  Förstudier av nya förskolor

  Kommunstyrelsen beslutade att:

  1. Anmoda kultur- och tekniknämnden att genomföra en förstudie av nya förskolor i Bergeforsen och Böle/Tallnäs. Samt inhämta barn- och utbildningsnämndens förslag på lämpliga platser med hänsyn till verksamhetens samordningseffekter och miljö. Förstudierna ska finansieras inom nämndens budgetram för 2020.
  2. Ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med kultur- och tekniknämnden och AB Timråbo undersöka hur Vivsta 19:1 (Vivsta gamla skola) ska kunna utvecklas till ett attraktivt boendeområde.
  3. För finansiering av KLK:s del av utredningen rörande Vivsta 19:1 anslås 100 000:- från kommunstyrelsen budgetpost ”Oförutsedda utgifter”.
  4. Utredningen gällande Vivsta 19:1 ska presenteras för kommunstyrelsen i september 2020.

  Projekt Glokala Sverige - Timrå kommuns medverkan under år 2020

  Kommunstyrelsen beslutade godkänna att Timrå kommun deltar i projekt Glokala Sverige under 2020.

  Ett projekt som vi även var med i under 2019. Nytt för 2020 är att verktyg för att nå ut till invånare och andra lokala aktörer även kommer att finnas med vilket näringslivskontoret tidigare efterlyst och välkomnar. Ett deltagande stödjer även kommunens arbete med de globala målen i linje med ny styrmodell samt fortsatt nätverkande regionalt och nationellt.

  Information - småhustomter i mindre kluster (strötomter)

  Kommunfullmäktige avsatte i verksamhetsplanen 200 000 kr för ”småhustomter i mindre kluster”.

  Samhällsenheten har under några månader arbetat aktivt med detta genom att inventera kommunägd mark i attraktiva lägen där detaljplan saknas. I ett första skede har samhällsenheten funnit fyra möjliga lägen som de informerade kommunstyrelsen om.

  De fyra lägena finns i Solbacken (1-3 st), Söråker (2-4 st), Forsmon (1-2 st) och Bergeforsen (1 st), se kartbilaga 1-3. Dessa lägen har stämts av med mäklare som bedömt deras attraktivitet i nämnda ordning. Inget av alternativen bedömdes som oattraktivt.

  Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet.

  "
  Puffbild liten 290x160

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »