Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Axplock från kommunstyrelsen 2 mars

  Vid kommunstyrelsens sammanträde 2 mars beslutade ledamöterna om en hel del ärenden, bland annat om:

  Medfinansiering Leader

  Leader Mittland Plus är en ideell förening för landsbygdsutveckling som med finansiering från EU via Jordbruksverket verkar för landsbygdsutveckling. Timrå kommun är en av medfinansiärerna till LEADERs verksamhet och uppmanar föreningar, organisationer och företag att söka finansiering för landsbygdsutveckling här. Nuvarande samarbete har pågått sedan 2015. Nu har kommunstyrelsen beslutat att förlänga finansieringsperioden för Leader Mittland Plus med två år till 2023. Samt att finansiering sker inom Näringslivskontorets budgetram med 365 000:- per år.

  Regionalt entreprenörsprogram

  Technichus vill genomföra projektet Sommarlovsentreprenör 2.0 i syfte att skapa regionala strukturer och en gemensam organisation för ett entreprenörskapsprogram riktat till unga. Målsättningen med projektet är att tillsammans med samtliga kommuner i regionen skapa en långsiktig organisation och struktur för att bedriva entreprenörskapsprogram för ungdomar i regionen under sommartid. För Timrås del är detta en vidareförädling och utveckling av det sedan länge etablerade och framgångsrika arbetet med Sommarlovsentreprenörerna. Kommunstyrelsen beslutade att medfinansiera projektet med 54tkr per år under tre år (2021-2023). Finansiering sker genom samarbete mellan Kompetenscenter och Näringslivskontoret, administreras inom Näringslivskontorets budgetram.

  Lokalt presentkort Timrå

  För att öka möjligheten för individer, organisationer och företag att via ökad lokal konsumtion stödja det lokala näringslivet vill vi nu ta fram ett lokalt presentkort, till vilket lokala affärer, butiker och restauranger kan ansluta sig. Med ett sådant skapas möjligheten, att ge sin personal julgåvor som gynnar lokal konsumtion. Kommunstyrelsen beslutade:

  • Ge Näringslivskontoret i uppdrag att ta fram ett lokalt presentkort till vilket det lokala näringslivet kan ansluta sig. Kortet ska vara i handeln senast 24 juni 2021.
  • För arbetet med att ta fram det lokala presentkortet tilldela Näringslivskontoret 200 000:-. från kommunstyrelsens finansförvaltning.
  • Kommunens kommande julgåvor till personalen ges via det lokala presentkortet.
  • På kommunstyrelsen i april 2021 ska Näringslivskontoret redovisas hur det lokala presentkortet ska organiseras och skötas samt hur arbetet med att ta fram det går.

  Protokoll

  Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Kommunstyrelsen.

  "
  Puffbild liten 290x160
  Puffbild mellan 290x250
  Puffbild stor 600x250

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »