Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Axplock från kommunstyrelsen 1 september

  Vid kommunstyrelsens sammanträde 1 september beslutade ledamöterna bland annat om:

  Markanvisning flerbostadshus, del av Bergeforsen 1:150

  Genom direktanvisning godkänna markanvisningsavtal med Acasa Bostad AB, för byggande av 72 st hyreslägenheter i Bergeforsen, del av Bergeforsen 1:150.

  Beslut om planbesked för Bäräng 1:2

  De beslutades om att lämna ett positivt planbesked för att pröva möjligheten att tillskapa ett större antal småhustomter (ca 50 st) i Tynderö-området.

  Remissvar- förslag till utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan och Ådalsbanan

  Trafikverket har tagit fram ett förslag till strategi och utbyggnadsordning för ny järnväg på sträckan Gävle-Sundsvall-Härnösand-Västeraspby. Trafikverkets föreslagna etapper utgörs 6 etapper mellan sträckan Gävle-Västeraspby. Timrå berörs av två stycken, Timrå-Härnösand och Sundsvall-Timrå. Kommunstyrelsen beslutade om att avge yttrande till Trafikverket.

  Timrå kommuns yttrande - Starkare kommuner: med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

  Finansdepartementet har skickat ut ett betänkande till myndigheter och kommuner Starkare kommuner: med kapacitet att klara Välfärdsuppdraget. Syftet är att bereda samtliga kommuner möjlighet att komma med synpunkter på beredningens förslag på hur kommunerna ska få den kapacitet som krävs för att utföra kommunens ansvar och uppgifter samt leva upp till den förväntansbild på service och välfärd som invånarna har rätt till. Kommunstyrelsen beslutade att avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag.

  Protokoll

  Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Kommunstyrelsen.

  "
  Puffbild liten 290x160
  Puffbild mellan 290x250
  Puffbild stor 600x250

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »