Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Axplock från kommunfullmäktige 25 januari

  Kommunfullmäktige beslutade om en del ärenden 25 januari

  Timrå Ishall, värdering

  Kommunfullmäktiges ledamöter beslutade att inte skriva ned värdet på Timrå Ishall. Nedan kan du läsa om Timrå Ishall.

  Timrå kommun är sedan 2015-09-01 ägare till fastigheten Näs 7:4(Timrå Ishall). Sedan flera år har kommunens revisorer i årsredovisningsgranskningen påtalat vikten att kommunen gör en värdering av anläggningen utifrån redovisningsregler om materiella anläggningstillgångar. Kommunledningskontoret har uppdragit år oberoende värderingsman att göra denna värdering.

  Enligt inkommen värdering har anläggningen per 2020 ett värde om 25 mnkr, det i kommunens anläggningssystem redovisade värdet är per 202011 drygt 39 mnkr, dvs drygt 14 mnkr högre värde.

  Enligt 7 kap. 4 § första stycket LKBR ska en anläggningstillgång som vid räkenskapsårets utgång har ett lägre värde än vad som följer av 1–3 §§ dvs. redovisat värde skrivas ned till detta lägre värde, om värdenedgången kan antas vara bestående.

  Timrå kommun behöver för att följa dessa redovisningsregler göra en nedskrivning i bokslut 2020 till värderat värde om 25 mnkr, dvs med drygt 14 mnkr. Nedskrivningen kommer att belasta finansförvaltningen och redovisas som en jämförelsestörande post.

  Timrå kommun är sedan 2015-09-01 ägare till fastigheten Näs 7:4(Timrå Ishall). Sedan flera år har kommunens revisorer i årsredovisningsgranskningen påtalat vikten att kommunen gör en värdering av anläggningen utifrån redovisningsregler om materiella anläggningstillgångar. Kommunledningskontoret har uppdragit år oberoende värderingsman att göra denna värdering.

  Enligt inkommen värdering har anläggningen per 2020 ett värde om 25 mnkr, det i kommunens anläggningssystem redovisade värdet är per 202011 drygt 39 mnkr, dvs drygt 14 mnkr högre värde.

  Enligt 7 kap. 4 § första stycket LKBR ska en anläggningstillgång som vid räkenskapsårets utgång har ett lägre värde än vad som följer av 1–3 §§ dvs. redovisat värde skrivas ned till detta lägre värde, om värdenedgången kan antas vara bestående.

  Timrå kommun behöver för att följa dessa redovisningsregler göra en nedskrivning i bokslut 2020 till värderat värde om 25 mnkr, dvs med drygt 14 mnkr. Nedskrivningen kommer att belasta finansförvaltningen och redovisas som en jämförelsestörande post.

  Här kan du ta del av hela protokollet

  Ordförandeklubba
  Puffbild liten 290x160
  Puffbild mellan 290x250
  Puffbild stor 600x250

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »