Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Sommarunderhåll vägar

  Vi erbjuder

  Vinterväghållningen avslutas med sandupptagning och sedan tar barmarks-underhåll av vägbanor vid. Här ingår beläggningsunderhåll, förstärkningsarbeten och damm-bindning, drift/underhåll av broar, tunnlar och stödmurar, dikesslåtter, skyltning och dagvattenavledning. Städning utmed genomfartsvägar utförs av entreprenör.

  Detta kan du förvänta dig

  • Grusning genomförs vid behov med slitlagergrus.
  • Dammbindning, saltning och vattning av grusvägar görs en gång under juni månad.
  • Diken rotorklipps så att växtligheten hålls på en prydlig nivå. Infarterna till Timrå centrum, Köpmangatan och Fagerviksvägen klipps före midsommar, medan resterande delar tas efter semesterperioden. Klippningen genomförs i egen regi.

  Detta förväntar vi oss av dig

  • Som fastighetsägare är du skyldig att sköta tomten så att inte olägenheter uppkommer för omgivningen och trafiken.
  • Häckar ska hållas på en maxhöjd av 80 cm för att inte försämra sikten i vägkorsningar/utfarter.
  • Inför vintern ska trädgrenar kapas så att de inte hänger ner över gång- och körbanor och hindrar snöröjningsfordonen eller försämrar ljuset från gatubelysningen samt skymmer trafikmärken.

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14,
  861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer:
  212000-2395

  Kommunhuset är öppet
  klockan 08.00-16.30

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer: 212000-2395

  Kommunhuset är öppet 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats

  Navigera på webbplatsen

  GDPR

  Tillgänglighetsredogörelse

  Om cookies