Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Snöröjning och sandning

  Vi erbjuder

  Från mitten av oktober till mitten av april finns beredskap för halkbekämpning och snöröjning på allmänna gator dygnet runt. Den ordinarie styrkan kompletteras med entreprenörer för att vi ska kunna utföra uppdragen på alla områden.

  Snöröjning ska normalt påbörjas först efter det att snöfallet upphört. Vid längre pågående snöfall påbörjas snöröjning vid blötsnö för genomfartsleder 4-8 cm och för bostadsgator 6-10 cm. Vid kallsnö för genomfartsleder 8-12 cm och bostads-gator 12-16 cm. Snöröjning inleds med genomfartsleder, gång- och cykelvägar, trottoarer, industrivägar och busshållplatser. Vid halkbekämpning används sand, krossgrus och salt.

  Följande prioritetsordning gäller:

  • Gång- och cykelvägar samt trottoarer (ej inom rekreationsområden)
  • Kyrkbacken (vid Östrand) (denna väg får saltas m a a tunga transporter)
  • Genomfartsvägar/busslinjer
  • Bostadsgator i lutande terräng
  • Övriga genomfartsvägar
  • Övriga bostadsgator

  Målsättningen är att morgontrafiken ska kunna löpa. Undantag kan förekomma vid extrema väderförhållanden.

  Detta kan du förvänta dig

  • Genomfartsleder, gång- och cykelvägar samt trottoarer mot centrum ska vara snöröjda senast 8 timmar efter att snöröjning påbörjats.
  • Övriga gator, gång- och cykelvägar samt busshållplatser ska vara snöröjda senast 16 timmar efter att snöröjning påbörjats.
  • Arbeta för att saltanvändningen ska minska.
  • Årligen informera fastighetsägare om deras ansvar och skyldigheter i samband med vinterväghållning.

  Detta förväntar vi oss av dig

  • Fastighetsägare bör utföra röjning av växtlighet vid fastigheten innan vintern så att inte trädgrenar hänger ner över gång- och körbanor, försämrar ljuset från gatubelysningen samt skymmer trafikmärken.
  • Inte parkera utmed gator/vägar i samband med snöfall.
  • Inte placera postlådor och sopkärl så att de utgör ett hinder för snöröjningen. De ska vara placerade minst 1 meter från asfaltkanten, max 1,5 meter.
  • Byta ut dyra postlådor under vintern, eftersom vi bara ersätter med standardpostlåda om den skulle råka bli skadad.
  • Inte frakta ut snö från garageinfarter och fastigheter på gatumark.
  • Hör av dig till oss om du upptäcker fara.

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »