Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Avfall och återvinning

  Vi erbjuder

  Kultur och teknikförvaltningen ansvarar för att ge medborgare och företag i Timrå en miljöriktig och kostnadseffektiv avfallshantering. Kommunen har ansvar för allt hushållsavfall samt farligt avfall från hushållen, dock ej för avfall för vilket producentansvar gäller. Verksamheten är avgiftsfinansierad och betalas via avfallstaxan. 

  Verksamheterna är utlagda på entreprenad till Timrå Renhållnings AB (TIRAB).  

  Mer information och utförligare beskrivningar finns i Timrå kommuns avfallsplan samt föreskrifter om avfallshantering.

  Detta kan du som medborgare förvänta dig

  • Tömma kärlet för brännbart hushållsavfall.
  • Ge tillgång till återvinningscentral och farligt avfall.
  • Ge tillgång till mobil insamling av farligt avfall 4 gånger per år.
  • Tömma avlopps- och slamtankar samt slamavskiljare.
  • Hämta latrinkärl två gånger per år.
  • Omhänderta avfallet på ett miljöriktigt sätt.

  Detta kan du som företagare förvänta dig

  • Tömma kärlet för brännbart hushållsavfall.
  • Tömma avlopps- och slamtankar samt slamavskiljare.
  • Omhänderta avfallet på ett miljöriktigt sätt. För övriga tjänster hänvisar vi till de privata företag som finns i närområdet.

  Detta förväntar vi oss av dig

  • Ställa ut ditt kärl för tömning samt rengöra det vid behov.
  • Följa de ordningsregler som finns vid återvinningsstationer och återvinningscentral och sortera avfallet efter anvisningar.
  • Betala din avfallstaxa.

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »