Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Arrenden

  Företagsetableringar

  Näringslivskontoret handlägger företagsetableringar och lotsar dig rätt.

  Mark för förvärvsverksamhet ska i första hand försäljas. Utarrendering kan dock ske i avvaktan på att Lantmäteriförrättning färdigställs.

  Köp och försäljning av mark samt tomträtt

  Miljö- och byggkontorets mark- och exploateringsavdelning handlägger köp och försäljning av mark samt upplåter mark med tomträtt.

  Arrende av mark

  Kultur- och teknikförvaltningen handlägger upplåtelse av mark med följande arrendeformer:

  • Anläggningsarrende – mark för förvärvsverksamhet med rätt till byggnader.
  • Lägenhetsarrende – mark för övrig upplåtelse, t ex parkering.
  • Jordbruksarrende – mark för brukande.
  • Jaktarrende – mark för jakt.
  • Nyttjanderättsavtal – mark för nyttjande, t ex skötsel. Ingen avgift utgår men en administrationsavgift på 400 kr tas ut i samband med avtalstecknandet.

  Vid utarrendering av mark inhämtas synpunkter från mark- och exploaterings-avdelningen.

  För avtal upp t o m fem år kan beslut fattas av förvaltningschefen enligt delegation och för avtal på längre tid än fem år fattas beslut i kultur- och tekniknämnden.

  Detta kan du förvänta dig

  • Du kommer att få ett svar inom två veckor, förutom företagsärenden som prioriteras och har en  handläggningstid på en vecka. Undantag gäller vid semestertider och om beslut ska fattas i kultur- och tekniknämnden som normalt sammanträder åtta gånger per år.

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14,
  861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer:
  212000-2395

  Kommunhuset är öppet
  klockan 08.00-16.30

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer: 212000-2395

  Kommunhuset är öppet 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats

  Navigera på webbplatsen

  GDPR

  Tillgänglighetsredogörelse

  Om cookies