Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Aktuella nyheter i samband med Covid-19

  Bilden föreställer folksamling.

  Här hittar du råd och rekommendationer som gäller nationellt och i Timrå kommun med anledning av covid-19- pandemin.

  2022-02-09

  Restriktioner tas bort den 9 februari

  Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten orsakar färre fall av allvarlig sjukdom har minskat belastningen på sjukvården. Därför har Folkhälsomyndigheten beslutat att ta bort de flesta åtgärder mot covid-19 från och med onsdagen den 9 februari. Myndigheten har också begärt att regeringen och riksdagen ska besluta om att covid-19 inte längre ska klassas som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

  Vissa råd och rekommendationer kommer fortsatt ligga kvar. Det gäller bland annat särskilda råd till ovaccinerade och att alla som får symtom på covid-19 bör stanna hemma och undvika kontakt med andra.

  Exempel på restriktioner som tas bort 9 februari

  • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och privata sammankomster. Detta kräver dock beslut av regeringen.
  • Den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den innefattar bland annat deltagarbegränsningar, krav på avstånd mellan sällskap, vaccinationsbevis samt att serveringsställen ska stänga klockan 23.

  Allmänna råd och rekommendationer som upphör 9 februari

  • Rådet om munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken
  • Rådet om att arbeta hemifrån. Återgången bör dock ske successivt, enligt Folkhälsomyndigheten.
  • Rådet till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus.
  • Symtomfria hushållskontakter behöver inte längre stanna hemma när någon i hushållet är sjuk.
  • Rekommendationen om delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna.

  Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

  • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
  • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
  • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
  • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar.

  Den 1 april kommer de flesta kvarvarande åtgärder tas bort eller anpassas, enligt regeringen. Rådet om att vaccinera sig och särskilda rekommendationer för hälso- och sjukvården kommer dock att ligga kvar.

  Pandemin inte över - viktigt att upprätthålla vaccinskyddet

  Folkhälsomyndigheten understryker att vi fortfarande är i en pandemi och att vi har en hög smittspridning i samhället. Därför är vaccinationer fortsatt viktiga för att vi ska få ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död.

  För att upprätthålla vaccinskyddet behöver påfyllnadsdos tas enligt de tidsintervall som rekommenderas för olika grupper.

  Boka tid på vaccinationsenhet i Västernorrland mot covid-19 (1177.se) »länk till annan webbplats

  För mer information

  De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari (folkhalsomyndigheten.se) »länk till annan webbplats


  2022-01-20

  Mycket hög smittspridning av covid-19 kräver anpassade förhållningsregler och prioriterad testning

  För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändras nu förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Folkhälsomyndigheten uppdaterar också de nationella rekommendationerna för regionernas prioritering av testning.

  Hemkarantän kortas från sju till fem dagar

  Tiden för hur länge den som har bekräftad covid-19 minst bör stanna hemma kortas till fem dagar. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.

  Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

  Hushållskontakter som är undantagna från förhållningsregler om att stanna hemma från jobb och skola bör fortsätta att undvika nära kontakter i den mån det är möjligt, och helt undvika nära kontakter utanför arbetet eller skolan. Alla, även de som är undantagna, bör i första hand arbeta hemifrån i den utsträckning det är möjligt.

  Vaccinernas effekt mot att bli smittad, och därmed kunna föra smittan vidare, är god efter tre doser.

  Undantag från hemkarantän

  Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:

  • De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
  • Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
  • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB.
   Lista över nyckelfunktioner som undantas regler (msb.se) »länk till annan webbplats

  Rekommendationerna om undantag från förhållningsregler för symtomfria hushållskontakter implementeras nu av regionerna. Det som Folkhälsomyndigheten har beslutat kommer att gälla i Västernorrland också.

  Om du testat positivt med antigentest/snabbtest

  Den som har tagit ett antigensjälvtest,länk till annan webbplats även kallat snabbtest, och fått ett positivt provsvar bör betrakta sig som smittad med covid-19. De som bor med någon som testat positivt med ett antigentest bör stanna hemma, det gäller även förskole- och skolbarn, men inte personer i de undantagna grupperna.

  Mycket hög smittspridning av covid-19 kräver anpassade förhållningsregler och prioriterad testning (folkhalsomyndigheten.se) »länk till annan webbplats


  2021-12-22

  Nya rekommendationer för att begränsa smittspridning av covid-19

  Från och med den 23 december införs fler tillfälliga åtgärder för att minska smittspridning av covid-19. Bland annat bör alla, i den mån arbetet tillåter, arbeta hemifrån. Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 personer tillåts bara sittande gäster. Det påverkar till exempel nattklubbar, konserter och teater.

  De viktigaste rekommendationerna är fortfarande att vaccinera sig och att stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19. De allmänna råden, särskilt riktade till ovaccinerade, om att bland annat undvika kontakt med personer i riskgrupp och äldre kvarstår.

  Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 (folkhalsomyndigheten.se) »länk till annan webbplats
  Boka tid på vaccinationsenhet i Västernorrland - covid-19 (1177.se) »länk till annan webbplats

  Detta gäller från och med den 23 december

  De nya smittskyddsåtgärderna syftar till att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas. Från och med den 23 december har Folkhälsomyndigheten beslutat om följande nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer:

  • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
  • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
  • För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
  • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
  • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.
  • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen och avstånd mellan olika sällskap krävs.
  • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
  • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
  • Vid tillställningar på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

  Flera nya åtgärder vidtas den 23 december när smittspridningen väntas öka (folkhalsomyndigheten.se) »länk till annan webbplats

  Folkhälsomyndigheten hemställer även till regeringen att fatta beslut om följande krav:

  • Maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster
  • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
  • Krav på negativt covidtest som är max 48 timmar gammalt för utländska medborgare som reser in i Sverige. Gäller från 12 års ålder.

  Ekonomiska stöd för att begränsa smittspridningen

  För att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom förlänger och återinför regeringen flera ersättningar mellan den 8 december 2021 och den 31 mars 2022. Bland annat ersättning för slopat karensavdrag för anställda och egenföretagare.
  Förlängda och återinförda ersättningar (regeringen.se) »länk till annan webbplats


  2021-12-21

  Ändringar i inreseförbud för resande till Sverige

  Regeringen har beslutat att göra ändringar i inreseförbuden till Sverige. Ändringarna innebär att alla resenärer inom EU/EES omfattas av samma krav vid inresa till Sverige. Skälen till beslutet är den ökande smittspridningen och en hemställan från Folkhälsomyndigheten. Listan över länder med godkända vaccinationsintyg justeras också. Ändringarna träder i kraft den 21 december.

  Inreseförbuden vid resor från EU/EES och från övriga länder (tredjeland) gäller till och med den 31 januari 2022.

  Läs mer om inreseförbudet, vilka undantag som finns och vad som gäller för inresa från olika länder på Frågor och svar om inreseförbudet till Sverige (regeringen.se) »länk till annan webbplats

  2021-12-06

  Nya rekommendationer för att begränsa smittspridningen av covid-19

  Från och med den 8 december inför Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer för att minska spridningen av covid-19. Bland annat införs rekommendation om munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken, att hålla avstånd och att undvika trängsel.

  Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad.

  De viktigaste rekommendationerna är fortfarande att vaccinera sig och att stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19. De allmänna råden, särskilt riktade till ovaccinerade, om att bland annat undvika kontakt med personer i riskgrupp och äldre kvarstår.

  Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 (folkhalsomyndigheten.se »länk till annan webbplats

  Detta gäller från och med den 8 december

  Rekommendationerna gäller från och med den 8 december till och med den 31 januari 2022.

  Allmänna rekommendationer

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla vuxna att:

  • hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
  • om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
  • använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

  Arbetsplatser

  Arbetsgivare uppmanas att:

  • Underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.
  • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
  • Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

  Utbildningsmoment inom skola och vuxenutbildning omfattas dock inte av rekommendationen.

  Ekonomiska stöd för att begränsa smittspridningen

  För att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom förlänger och återinför regeringen flera ersättningar mellan den 8 december 2021 och den 31 mars 2022. Bland annat ersättning för slopat karensavdrag för anställda och egenföretagare.

  Mer information om förlängda och återinförda ersättningar (regeringen.se) »länk till annan webbplats

  2021-12-06

  Åtgärder mot covid-19 från 22 november, 24 november och från 1 december

  Den 22 november utökades rekommendationerna om testning för covid-19 vid symtom. Från 24 november har Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning uppdaterats. Den 1 december infördes fler smittskyddsåtgärder som till exempel en möjlighet att använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

  Som tidigare uppmanas alla att vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma men från 22 november rekommenderas även vaccinerade att testa sig för covid-19 när de får symtom.

  Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning har uppdaterats. De som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19.

  Sedan den 1 december gäller nya föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten om särskilda begränsningar för att förhindra covid-19. Dessa riktar sig till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och ytterligare verksamheter och omfattar miljöer där många människor träffas. Den 1 december infördes också möjligheten för arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare att använda vaccinationsbevis.

  Mer information finns på folkhalsomyndigheten.se: Åtgärder mot covid-19 från 22 november och från 1 december »länk till annan webbplats


  2021-09-28

  Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga efter den 29 september

  Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 kan tas bort den 29 september. Myndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19.

  De nya allmänna råden

  De nya allmänna råden innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

  Även fullvaccinerade bör vara uppmärksam på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19

  Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar även fortsättningsvis att testa sig vid symtom.

  Föreskrifter och allmänna råd riktade mot verksamheter med anledning av covid-19 upphör i sin helhet från den 29 september. Detta eftersom dessa inte längre bedöms vara motiverade ur ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv.

  Folkhälsomyndigheten påminner också om att det enligt smittskyddslagen vilar ett stort ansvar på individen att inte sprida smittsamma sjukdomar.

  En hög vaccinationstäckning är den viktigaste förutsättningen för att samhället ska kunna återgå till ett normalläge och uppmaningen till alla att anta vaccinationserbjudandet kvarstår.

  Folkhalsomyndigheten.se: Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga efter den 29 september »länk till annan webbplats


  2021-09-28

  Restriktioner tas bort men covid-19-lagen och serveringslagen förlängs

  Ytterligare restriktioner tas bort i samband med att steg 4 tas i regeringens plan för avveckling av restriktioner. Regeringen beslutade den 22 september om att bland annat ta bort deltagartaken för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster från och med den 29 september 2021.

  Riksdagen har förlängt covid-19-lagen och serveringslagen till och med den 31 januari 2022. Därmed förlänger regeringen motsvarande förordningar lika länge för att fortsatt ha beredskap att hantera pandemin.

  Regeringen.se: Restriktioner tas bort men covid-19-lagen och serveringslagen förlängs »länk till annan webbplats

  2021-09-14

  Fler restriktioner tas bort den 29 september

  Vid en pressträff den 7 september meddelade regeringen att fler restriktioner tas bort från och med den 29 september. Regeringen har tidigare presenterat en plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19 ska anpassas och avvecklas.

  De nationella restriktionerna kring sammankomster och rekommendationerna om att undvika möten och nya kontakter upphör den 29 september. Enligt Folkhälsomyndigheten är en hög vaccinationstäckning den viktigaste förutsättningen för att kunna häva restriktioner.

  Regeringens avvecklingsplan steg 4

  Steg fyra i regeringens avvecklingsplan av restriktioner sker enligt följande:

  • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
  • Deltagartaken för privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler tas bort
  • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, t.ex. storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.

  Nationella råd och rekommendationer för att minska smittspridning

  Vi tar ytterligare steg mot en normal vardag men trots det kommer det under lång tid framöver vara viktigt att fortsätta följa de nationella råd och rekommendationer som ges för att minska smittspridning av covid-19.

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt att man stannar hemma vid symtom på covid-19 samt håller en god handhygien även om man är vaccinerad och testar sig. Rekommendationerna gäller även för dig som är vaccinerad.

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Testa dig vid symtom- på covid-19.


  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 »länk till annan webbplats


  2021-08-26

  Du som fyller 16 i år eller är äldre kan boka tid för vaccination mot covid-19

  Ungdomar som är födda 2005 eller tidigare erbjuds vaccination för att både skydda sig själva mot covid-19 och för att ytterligare minska smittspridningen i samhället.

  Alla som är födda 2005 eller tidigare kan själva boka sin vaccinationstid på 1177.se och behöver inte använda e-legitimation. Däremot ska de som vaccinerar sig utan att vårdnadshavaren är med visa legitimation i vaccinationslokalen.

  Läs mer och boka din tid på 1177.se/vasternorrland » länk till annan webbplats

  Nationella råd och rekommendationer för att minska smittspridningen

  Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Särskilt viktigt är att du skyddar personer i riskgrupper mot smitta.

  Stanna hemma vid symtom

  • Stanna hemma vid symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant.
  • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

  Umgås smittsäkert

  • Om du träffar personer som du normalt inte träffar bör ni hålla avstånd och umgås utomhus.
  • Vaccinerade personer kan tre veckor efter första dosen träffa personer från några olika hushåll inomhus. Men tänk på att du fortfarande kan bära på smittan. Därför är det viktigt att fortsätta skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp.

  Håll avstånd till andra och undvik platser med trängsel

  • Håll avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus.
  • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trängsel där.

  Arbeta hemifrån så ofta du kan

  • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
  • Om du måste åka till arbetet bör du om möjligt anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

  Träffa personer i riskgrupp på ett säkert sätt

  • Äldre och personer som tillhör en riskgrupp löper högre risk att bli allvarligt sjuka.
  • Även om inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd kan den som är vaccinerad känna sig trygg med att vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom.
  • Det är viktigt att såväl personer i riskgrupper som deras omgivning ser till att mötas på ett säkert sätt genom att hålla avstånd, och att den som uppvisar minsta symtom avstår från att träffa andra.
  • Om du under det närmaste halvåret har haft covid-19 är det troligt att du har mindre risk att bli smittad och att smitta andra efter du haft infektionen. Detsamma gäller om du är vaccinerad. Trots detta är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska risken för smittspridning.

  Munskydd i kollektivtrafiken

  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre munskydd i kollektivtrafiken.

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats


  2021-07-19

  Folkhälsomyndigheten bedömer att fler av de föreslagna anpassningarna av smittskyddsåtgärderna för nivå 2 kan genomföras den 15 juli. Att undvika trängsel och att följa de allmänna råden är fortsatt mycket viktigt.

  Folkhälsomyndigheten betonar även att alla även i fortsättningen bör stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19, arbeta hemifrån om och när vi kan, hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel. Alla verksamheter i Sverige ska fortsatt vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

  Från och med den 15 juli

  • Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort.
  • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning höjs från fyra till åtta personer. Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andras sällskap.

  Verksamheter nivå 2 från och med den 15 juli

  • Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs.
  • Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort.
  • Reglerna för hur stor yta av en verksamhets lokal eller område utomhus som en besökare måste kunna disponera tas bort.
  • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning höjs från fyra till åtta personer. Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andras sällskap.
  • Regler för åkattraktioner tas bort.
  • Allmänna rådet om begränsning av åtta besökare vid en guidad visning tas bort.

  Mer information hittar du på:
  Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) »länk till annan webbplats

  Fortsätt följa dessa råd

  Till dess att fler hunnit vaccinera sig är det mycket viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska smittspridning.

  • Stanna hemma och testa dig vid symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna.
  • Håll avstånd till andra – både inomhus och utomhus.
  • Undvika miljöer med trängsel.
  • Arbeta hemifrån om och när du kan.

  På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du mer information om hur du skyddar dig själv och andra mot att smittas av covid-19: Skydda dig och andra från smittspridning (folkhälsomyndigheten.se) »länk till annan webbplats

  På regeringen.se kan du läsa mer om de olika stegen och vilka lättnader som planeras för respektive steg »länk till annan webbplats


  2021-07-01

  Covidbevis från och med 1 juli


  Torsdagen den 1 juli öppnar tjänsten www.covidbevis.se. Där kan du enkelt och kostnadsfritt hämta ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. Det digitala covidbeviset ska underlätta resor inom Europa under coronapandemin eftersom beviset är utformat på samma sätt inom hela EU.

  Framöver kommer covidbeviset även innehålla uppgifter om testresultat och tillfrisknande från covid-19.

  På E-hälsomyndighetens webbplats finns mer information om covidbeviset (ehalsomyndigheten.se)länk till annan webbplats och vanliga frågor och svar om covidbeviset (e-halsomyndigheten.se).länk till annan webbplats Där finns också kontaktuppgifter om du har andra frågor om covidbeviset.


  2021-06-30

  Anpassade restriktioner från och med 1 juli

  Antalet smittade personer och vårdade för covid-19 har minskat kraftigt, samtidigt som antalet personer som vaccinerat sig fortsätter att stiga. Från och med 1 juli anpassas därför de nationella restriktionerna ytterligare.

  Folkhälsomyndigheten betonar att alla även i fortsättningen bör stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19, arbeta hemifrån om och när vi kan, hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel. Alla verksamheter i Sverige ska fortsatt vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

  Anpassningarna som börjar gälla den 1 juli är en del av Folkhälsomyndighetens och regeringens plan för att samhället ska kunna återgå till ett normalläge. Planen bygger på att restriktionerna anpassas och avvecklas successivt.

  Exempel på anpassningar från 1 juli

  Nedan följer exempel på anpassningar som börjar gälla från och med den 1 juli.

  Privatpersoner och privata sammankomster

  • Rådet att bara umgås i en mindre krets förändras. Istället gäller rådet att umgås på ett smittsäkert sätt om du träffar personer utanför din närmsta krets. Det gör du till exempel genom att träffas utomhus i mindre grupper och genom att undvika att vara nära varandra längre tid i små utrymmen.
  • Rådet om att handla ensam tas bort. Fortfarande gäller rådet att hålla avstånd och undvika trängsel.
  • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid försvinner.
  • Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster, som privata fester, i hyrda lokaler höjs till max 50.

  Föreningar, kultur och idrott

  • Råden till alla verksamheter ligger kvar, men de specifika råden till föreningar för kultur, idrott och fritid, till exempel att hålla träningar och aktiviteter utomhus försvinner. Rekommendationen till lägerverksamhet, cuper och körer kvarstår.

  Restauranger och serveringsställen

  • Regler för serveringsställens öppettider tas bort.
  • Reglerna för storleken på sällskap på serveringsställen tas bort utomhus och sällskap på 8 personer tillåts inomhus. Övriga bestämmelser om till exempel avstånd och sittande förtäring kvarstår.

  Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

  Fler personer får delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser.

  • Det blir möjligt att dela in lokaler som t.ex. arenor i sektioner för att kunna ta emot fler besökare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.
  • Mässor regleras inte med deltagartak och kan arrangeras med smittskyddsåtgärder.
  • Antalet tillåtna deltagare vid demonstrationer höjs till 1800.

  Fortsätt följa dessa råd

  Till dess att fler hunnit vaccinera sig är det mycket viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska smittspridning.

  • Stanna hemma och testa dig vid symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna.
  • Håll avstånd till andra – både inomhus och utomhus.
  • Undvika miljöer med trängsel.
  • Arbeta hemifrån om och när du kan.

  På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du mer information om hur du skyddar dig själv och andra mot att smittas av covid-19: Skydda dig och andra från smittspridning (folkhälsomyndigheten.se) »länk till annan webbplats

  På regeringen.se kan du läsa mer om de olika stegen och vilka lättnader som planeras för respektive steg»länk till annan webbplats

  2021-06-17

  Vaccinationsinformation på andra språk


  2021-06-01

  Nationella råd från och med den 1 juni

  Den 1 juni infördes nationella råd och rekommendationer i Västernorrland. Smittspridningen går åt rätt håll men det är fortfarande lika viktigt att vi tillsammans hjälps åt att hålla den goda trenden.

  Nationella råd – allas ansvar att förhindra smitta

  Tänk på att:

  • Bara umgås inom din krets
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Undvika trängsel
  • Hålla avstånd till andra
  • Tvätta händerna

  På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du mer information om hur du skyddar dig själv och andra mot att smittas av covid-19: Skydda dig och andra från smittspridning (folkhälsomyndigheten.se) »länk till annan webbplats

  2021-05-28

  Plan i fem steg

  De utvidgade och skärpta regionala rekommendationerna i Västernorrland gäller till och med den 31 maj. Från och med den 1 juni gäller de nationella råden i länet.

  Regeringen har presenterat sin plan för avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin. Planen bygger på att restriktionerna anpassas och avvecklas successivt i fem steg.

  Steg 1

  Steg ett träder i kraft den 1 juni och regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar justeras.

  • För inomhusarrangemang utan anvisade sittplatser kvarstår taket på 8 deltagare, vid anvisade sittplatser tillåts 50 deltagare.
  • För utomhusarrangemang utan anvisade sittplatser höjs taket till 100 deltagare, vid anvisade sittplatser tillåts 500 deltagare.
  • Motionslopp och liknande tävlingar får en särskild begränsning på högst 150 deltagare.
  • Serveringsställens öppettider ändras från 20.30 till 22.30. Reglerna om max 4 personer per sällskap och minst 1 meter mellan sällskapen ligger dock kvar.
  • Kollon och läger tillåts för barn och unga.
  • Matcher och tävlingar för barn och unga kan hållas inomhus och utomhus, för vuxna utomhus.
  • Marknader och nöjesparker får öppna.
  • Rådet om distansundervisning för utbildning av vuxna tas bort.

  Avrådan från större festligheter

  Folkhälsomyndigheten avråder fortfarande från fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets. Uthyrning av lokaler för privata fester med fler än 8 personer är även fortsättningsvis otillåtna.

  Steg 2

  Steg två beräknas träda ikraft den 1 juli och innebär bland annat att deltagartaken för allmänna sammankomster höjs ytterligare och föreningar kan ha aktiviteter och träningar utan restriktioner.

  Steg 3

  Steg tre beräknas preliminärt till mitten av juli och innebär bland annat att begränsningarna i långväga kollektivtrafik och regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort.

  Steg 4

  Det fjärde steget beräknas till september 2021. Planen är att bland annat ta bort deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster. Även restaurangbranschens restriktioner kommer att lättas upp.

  Steg 5

  Det femte steget har inget fastställt datum. Det steget innebär att de restriktioner som finns kvar lyfts. Det gäller bland annat trängselregler för handelsplatser och för kultur- och fritidsverksamhet. De allmänna råden från Folkhälsomyndigheten som handlar om att undvika trängsel, arbeta hemma och särskilt god handhygien, kommer att hävas.

  Vid ett förändrat eller försämrat läge kan planen behöva ändras.

  På regeringen.se kan du läsa mer om de olika stegen och vilka lättnader som planeras för respektive steg»länk till annan webbplats

  Folkhälsomyndighetens nationella råd»länk till annan webbplats

  De skärpta regionala rekommendationerna förlängs

  Smittskyddsläkaren i Region Västernorrland har i samråd med länsstyrelsen tagit beslut om att förlänga de skärpta regionala rekommendationer som gäller i länet. Nytt slutdatum är 31 maj.

  De skärpta regionala rekommendationerna som gäller till och med den 31 maj är:

  • Allmänheten uppmanas att begränsa sina sociala kontakter och inte träffa andra än dem man bor med utöver det som är nödvändigt på arbetsplatsen eller i skolan.
  • Den som arbetar i en verksamhet med ett pågående utbrott av covid-19 bör i största möjliga utsträckning undvika att vistas ute i samhället under den tid utbrottet pågår.
  • Träning i grupp (tre personer eller flera) bör inte ske inomhus för personer födda 2001 och tidigare. (Denna rekommendation gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott.)
  • Munskydd bör användas av personer födda 2004 och tidigare vid resor med kollektivtrafiken oavsett tid på dygnet samt vid vistelser i offentliga inomhusmiljöer där risk för trängsel finns, till exempel köpcentra, butiker, apotek och serviceställen som bensinstationer och frisersalonger.
   Så här använder du engångsmunskydd, Folkhälsomyndigheten»länk till annan webbplats
  • Alla bör avstå från onödiga resor, både inom och utanför länet. Måste resor göras så ska det ske så smittsäkert som möjligt. Den som får symtom ska kunna ta sig hem på ett säkert sätt.

  De regionala rekommendationerna är tillägg till Folkhälsomyndighetens nationella råd. Att arbeta hemifrån om det är möjligt, stanna hemma vid symtom, tvätta händerna ofta och hålla avstånd till andra människor är lika viktigt som tidigare.

  Råd och rekommendationer gäller alla i Västernorrland, även de som haft covid-19 och/eller är vaccinerade.

  Vad som gäller för munskydd inom vården, skolan och våra arbetsplatser

  I vård- och omsorgsmiljö gäller särskilda rekommendationer kring munskydd. För munskyddsanvändning på arbetsplatser och inom skolan hänvisas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I dagsläget finns inte någon generell rekommendation från Folkhälsomyndigheten om munskydd på skolor och arbetsplatser.

  Läs mer om de regionala rekommendationerna, Region Västernorrland (rvn.se)»länk till annan webbplats

  De regionala rekommendationerna är en förstärkning av gällande råd

  Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

  De regionala rekommendationerna är ett komplement till de nationella råden som fortsätter att gälla:

  • Tvätta händerna. Ofta.
  • Hålla avstånd. Både inomhus och utomhus.
  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Stanna hemma om någon i hushållet har bekräftad covid-19
  • Testa dig om du har symptom

  Nationella råd, folkhälsomyndigheten.se»länk till annan webbplats

  Stoppet för enstaka tävlingar och matcher förlängs till 4 juni

  Smittspridningen är fortsatt mycket hög i Västernorrland och därför avråder smittskyddsläkaren Hans Boman fortsatt från enstaka tävlingar och matcher för barn och unga. Tidigast efter den 4 juni kan det bli möjligt att tävla.

  Timrå kommun har utifrån denna rekommendation beslutat att hålla all tävlingsverksamhet förutom yrkesmässig elitidrott stängd, till och med den 4 juni.

  Stoppet för enstaka tävlingar och matcher förlängs till 4 juni (rvn.se)»länk till annan webbplats
  Stoppet för enstaka tävlingar och matcher för barn och unga förlängs till 4 juni i Västernorrland (rfsisu.se)»länk till annan webbplats
  Stoppet för enstaka matcher för barn och unga förlängs till 4 juni i Västernorrland (medelpad.svenskfotboll.se)»länk till annan webbplats

  Status i vaccinationsarbetet

  Riskgrupper börjar vaccineras inom kort.
  Region Västernorrland - Riskgrupper kan boka vaccintid inom kort (rvn.se)»länk till annan webbplats

  Fler än var femte länsbo har nu fått sin första vaccinspruta.
  Region Västernorrland - Fler än var femte länsbo har nu fått sin första vaccinspruta (rvn.se)»länk till annan webbplats

  Lagstadgade restriktioner och förbud

  Max åtta får träffas

  • Gäller allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata tillställningar i lokaler utanför det egna hemmet (till exempel festlokaler, gemensamhetslokaler eller föreningslokaler).
  • Undantag görs för begravningar som får ha 20 deltagare.

  Läs mer på sidan Restriktioner och förbud ».länk till annan webbplats

  Butiker, gym och sportanläggningar

  • Måste beräkna antalet besökare så att varje person får minst tio kvadratmeter.
  • Måste ha tydliga skyltar om hur många som får vistas i lokalen samtidigt.
  • Maxantalet för verksamhetens totala yta får aldrig överstiga 500 personer.
  • Varuhus och butiker ska vidta lämpliga åtgärder för att personer besöker verksamheten en och en, utan sällskap (gäller inte badhus, gym- och sportanläggningar). Barn och de som är i behov av stöd är undantagna från begränsningen.

  Läs mer på sidan Restriktioner och förbud ».länk till annan webbplats

  Serveringsställen

  • Serveringsställen ska stänga senast klockan 20.30. Serveringsställen får dock hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället, dvs. avhämtning/takeaway.
  • Endast en person per bord tillåts på serveringsställen som utgör en del av en handelsplats.
  • Får inte servera alkohol efter klockan åtta på kvällen.
  • Måste vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Bland annat får inte fler än fyra personer sitta vid samma bord.

  Läs mer på sidan Restriktioner och förbud ».länk till annan webbplats

  Restriktioner för långväga kollektivtrafik

  Fler statligt anställda ska jobba hemifrån

  • Statliga myndigheter ska vidta åtgärder för att öka möjligheten för anställda att arbeta hemifrån.

  Regionala restriktioner

  • Regionala restriktioner som till exempel besöksförbud på äldreboenden kan förekomma.

  Råd och rekommendationer

  De nationella råden

  • Alla i Sverige ska följa de nationella råden om att till exempel stanna hemma vid symtom, begränsa nya nära kontakter och arbeta hemifrån.

  Dessa råd ska du följa ».länk till annan webbplats

  Munskydd

  • I Västernorrland gäller regionala rekommendationer den 12 april till den 9 maj 2021. Munskydd bör användas av personer födda 2004 och tidigare vid resor med kollektivtrafiken oavsett tid på dygnet samt vid vistelser i offentliga inomhusmiljöer där risk för trängsel finns, till exempel köpcentra, butiker, apotek och serviceställen som bensinstationer och frisersalonger.
  • I län som inte omfattas av regionala rekommendationer rekommenderar Folkhälsomyndigheten att munskydd används i kollektivtrafiken under rusningstrafik. Rekommendationen gäller vardagar kl. 7-9 och kl. 16-18.

  Hur du använder munskydd på ett säkert sätt .länk till annan webbplats

  Offentliga idrottshallar och gym

  • Regeringen uppmanar kommuner och regioner att hålla icke nödvändig verksamhet stängd. Det gäller till exempel idrottshallar och gym.
  • Undantag görs för barn och ungdomar födda 2002 och senare som får delta i organiserad idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter både inomhus och utomhus. Läs mer på Regeringens webbplatslänk till annan webbplats.

  Det här gäller i Timrå kommun

  • Idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter: Timrå kommun följer rekommendationen om lättnader för ungdom född 2002 och senare.
  • Aktivitetshuset Pangea: Håller stängt tills vidare.
  • Timrå bibliotek: Timrå bibliotek har öppnat igen för besök. Max antal personer i lokalen får vara 25 st. Biblioteket erbjuder fortsättningsvis avhämtning av böcker vid entrén. I lokalen finns tydliga regler uppsatta att följa vid besök. Vid sjukdomssymtom ska du inte besöka biblioteket. För information om öppettider läs mer på bibliotekets webbplats »länk till annan webbplats.
  • Timrå simhall är fortsatt stängd för allmänheten, inklusive gym. Simhallen är öppen för skolverksamhet samt för föreningsdriven barn- och ungdomsverksamhet födda 2002 eller senare.
  • Timrå kulturskola påbörjar en återgång till enskild undervisning på plats för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Gruppaktiviteter i kulturskolan återupptas i de fall nationella riktlinjer och folkhälsomyndighetens rekommendationer kan följas.
  • Timrå gymnasium fortsätter med en kombination av fjärr-/distansundervisning och närundervisning för att undvika trängsel i Timrå gymnasiums lokaler, mot bakgrund av en ökad smittspridning i Västernorrland. Upplägget fortsätter under vårterminen 2021 tills annat meddelas.

  Tillfällig pandemilag

  Fredagen den 8 januari beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt.

  Med stöd av den nya lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

  Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster länk till annan webbplats

  ________________________________________________________

  Vaccinering mot covid-19

  Tisdag den 5 januari startar vaccineringen mot covid-19 i Timrå kommun. De första att vaccineras är brukare på särskilda boenden och personal inom hälso- och sjukvård.

  Vaccinering mot covid-19

  ________________________________________________________

  Förhållningsregler för hushållskontakter

  Nu införs särskilda förhållningsregler för hushållskontakter, familjemedlemmar och andra personer som delar hushåll med en person med bekräftad covid-19. Förhållningsreglerna gäller i Västernorrland från och med den 13 oktober.

  Behandlande läkare eller smittspårare ger information om vilka förhållningsregler som gäller för både personen med bekräftad covid-19 och de personer som den drabbade delat boende med under den smittsamma sjukdomsfasen.

  Mer information om förhållningsregler i Västernorrland.länk till annan webbplats

   

  ________________________________________________________

  Egenprovtagning

  Region Västernorrland erbjuder egenprovtagning för covid-19. Det gäller alla som har fyllt 6 år samt har symtom covid-19. Det är viktigt att ett ombud som är symtomfri både hämtar ut provtagningsmaterialet och sedan lämnar in provet till samma utlämningsställe. Artikel översatt till sex andra språk.

  Läs mer på 1177länk till annan webbplats

  ________________________________________________________

  Visiting Sweden during the covid-19 pandemic

  The Covid-19 pandemic affects travelling, accommodation, and other activities in Sweden. Here can you read about restrictions and regulations you need to be aware of if you are planning a stay in Sweden.

  Read more: https://www.krisinformation.se/en/summerlänk till annan webbplats

  ____________________________________________________________

  Gå med i en språkgrupp

  Information på andra språk är viktigt för att nå ut till alla. Vår integrationsenhet har skapat Whats Up-grupper som man kan gå med i för att få ta del av samhällsinformation på sitt hemspråk. Som till exempel nu om coronaviruset.

  Vi har grupper på arabiska, persiska, dari, aromo och somaliska.

  Du får gärna tipsa om dessa grupper så fler kan få information på sitt hemspråk.

  Kontakta integration för att få tillgång till en språkgrupp, e-post: integration@timra.se

  Uppdaterat 7 april, 2020

  ____________________________________________

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »