Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Ändring av stadsplan för del av Vivsta industriområde

  Planområdet ligger i området mellan Per Uddéns väg och E4

  Planförslaget har antagits av Kommunstyrelsen 2023-04-04 §101.

  Kommunen har tagit fram ett förslag på ändring av detaljplan. Planområdet ligger centralt i Vivsta industriområde och omfattar delvis industrier belägna längs Terminalvägen och Per Uddéns väg. Syftet med planändringen är att skapa bättre förutsättningar för byggnationer i området. Detta genom att främst minska omfattningen av prickad mark, ta bort dubbla höjdregleringar för byggnader och öka byggrätten. Planförslaget har stöd av den kommunövertäckande översiktsplanen och antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

  Detaljplaneförslaget hanteras enligt bestämmelserna för ett standardförfarande.

  Ytterligare information kan lämnas av planarkitekt Tilde Ericsson på tel: 060-16 33 24 eller via e-post: tilde.ericsson@timra.se.

  Kommunstyrelsens beslut om antagande

  KS 2023-04-04 §101PDF (pdf, 307 kB)
  Justerat protokoll från sammanträdet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla 2023-04-12.

  Antagandehandlingar

  PlankartaPDF (pdf, 3 MB)
  PlanbeskrivningPDF (pdf, 1 MB)
  SamrådsredogörelsePDF (pdf, 416 kB)
  GranskningsutlåtandePDF (pdf, 244 kB)

  Övrigt

  Undersökning av betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 572 kB)
  Gällande plan (S112) som ändrasPDF (pdf, 7 MB)

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »