Lärvux

Lärvux välkomnar dig som är 20 år eller äldre och behöver förnya, förbättra eller repetera dina kunskaper i din egen takt och utifrån dina egna förutsättningar.

Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig med ett intellektuellt funktionshinder, autism, eller en förvärvad hjärnskada. Särvux ingår i det offentliga skolväsendet och är en frivillig, egen skolform.

Du får utbildning av hög kvalitet som utgår från dina egna förutsättningar och behov. Du utformar studierna efter dina önskemål. Vår verksamhet präglas av hög kvalitet, flexibilitet och pedagogisk mångfald.

Kursernas olika nivåer

  • Träningsskolenivå, motsvarar den obligatoriska särskolan.
  • Grundsärskolenivå, motsvarar den obligatoriska särskolan.
  • Gymnasiesärskolenivå, motsvarar de nationella/specialutformade programmen i gymnasiesärskolan.

På Skolverkets webbsida finns mer information om mål och innehåll för varje kurs.
www.skolverket.se

Syftet med utbildningen är att utifrån de enskilda elevernas förutsättningar och behov ge sådana kunskaper som behövs för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier.

Individuell studieplan

Varje elev arbetar efter sin egen individuella studieplan. Studieplanen planeras och utvärderas av elev och lärare tillsammans.

Undervisning bedrivs i mindre grupper men sker även individuellt vid särskilda behov.

Kostnadsfri undervisning

Undervisningen på Lärvux kostar ingenting. Om du arbetar och inte får lön under dina studier kan du söka bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Betyg eller intyg ges efter varje avslutad kurs.

Välja rätt nivå och kurs

Kontakta oss så lägger vi tillsammans upp en individuell studieplan för dig.

Antagning

Antagning sker via ansökan. Tillgången på platser avgör när den studerande kan påbörja sina studier. Kontinuerlig antagning tillämpas. Ansökan hittar du i menyn till höger.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 maj 2016