Barn och fritid validering

Har du minst 2 års arbetslivserfarenhet gällande barn? Det kan vara arbete i barnomsorg, fritidsverksamhet, assistent i skola/omsorg eller arbete i föreningslivet. 

Studierna pågår både på skolan och på din arbetsplats. Första veckan är heltidsstudier med introduktion, kartläggning av din erfarenhet då vi gör en individuell studieplan för dig. Därefter träffas gruppen två till tre dagar per månad för föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Mellan lektionsdagarna har du regelbundna träffar med din mentor.

Du läser litteratur och gör uppgifter som ofta är praktiska övningar som du kan genomföra på din arbetsplats. 

I möten med din mentor, med andra elever kommer du att få möjlighet att synliggöra dina kunskaper och erfarenheter som du fått genom arbete inom yrket. I denna utbildningsform finns möjlighet att kombinera arbete med studierna och att individualisera din studietakt inom studieperioden.
Efter utbildningen blir du utbildad barnskötare.

Förkunskap:

Grundskola 
Minst 2 års heltids arbetslivserfarenhet eller motsvarande inom yrkesområdet krävs. Detta ska styrkas med tjänstgöringsintyg där det framgår antal dagar och timmar, samt period du arbetat. 
Startdatum: 2019-08-12

Sökbar till: 2019-05-26
Poäng: 1300

Inkluderade kurser:

 • Gymnasiearbete Barn- och fritidsprogrammet (GYARBF)
 • Hälsopedagogik (HALHAL0)
 • Barns lärande och växande (PEDBAS0)
 • Kommunikation (PEDKOU0)
 • Lärande och utveckling (PEDLÄR0)
 • Människors miljöer (PEDMÄI0)
 • Pedagogiska teorier och praktiker (PEDPED0)
 • Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0)
 • Pedagogiskt arbete (PEGPEA0)
 • Skapande verksamhet (PEGSKP0)
 • Specialpedagogik 1 (SPCSPE01)
 • Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01)
 • Svenska 1 (SVESVE01)
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 6 maj 2019