Barn och fritid, lärling

För dig som saknar arbetslivserfarenhet eller arbetat mindre än två år inom Barn- och fritidsområdet. Teori varvas med praktik under hela utbildningstiden.

Utbildningen ger goda kunskaper för yrken inom förskola, skola och fritidsverksamhet, samt andra människonära yrken. Kurserna tar upp en människas utveckling, livsvillkor och lärande i ett vitt perspektiv. Pedagogiska teorier om lärande och att omsätta dessa teorier i verkligheten går som en röd tråd genom kurserna.

Utbildningen kan också vara högskoleförberedande och ger en bra grund för vidare utbildning till t.ex. lärare, socionom, polis. För den som har en lärarutbildning från ett annat land ger kurserna goda kunskaper om det svenska utbildningssystemet, styrdokumenten och syn på barns lärande samtidigt som du läser kurser i svenska.

Utbildningstid: ca 12 månader

Studieform: Lärlingsutbildning- teori varvas med praktik på en arbetsplats

Förkunskap:

Grundskola 
Startdatum: 2019-08-12

Sökbar till: 2019-05-26
Poäng: 1300
Ansök via länken: https://sundsvall.alvis.gotit.se/Student/kurskatalog.aspx

Inkluderade kurser:

 • Gymnasiearbete Barn- och fritidsprogrammet (GYARBF)
 • Hälsopedagogik (HALHAL0)
 • Naturguidning 1 (NAGNAT01)
 • Barns lärande och växande (PEDBAS0)
 • Kommunikation (PEDKOU0)
 • Lärande och utveckling (PEDLÄR0)
 • Människors miljöer (PEDMÄI0)
 • Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0)
 • Pedagogiskt arbete (PEGPEA0)
 • Skapande verksamhet (PEGSKP0)
 • Specialpedagogik 1 (SPCSPE01)
 • Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01)
 • Svenska 1 (SVESVE01)
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 6 maj 2019