Sfi-utbildningens uppbyggnad

Utbildningen består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3, som riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Varje studieväg har en nybörjarkurs och minst en fortsättningskurs.

Studieväg 1 utgörs av kurserna A, B, C och D

Denna studieväg vänder sig i första hand till dig som har kort eller ingen tidigare utbildning.

  • Till dig som inte kan läsa och skriva på ditt modersmål.
  • Till dig som kan läsa och skriva på ditt modersmål men som inte behärskar det latinska alfabetet.
  • Till dig som av olika anledningar behöver längre tid för inlärning.

Du kan avsluta utbildningen i svenska för invandrare efter respektive kurs eller studieväg.

Studieväg 2 utgörs av kurserna B, C och D

Denna studieväg vänder sig till dig som har viss studievana.

  • Till dig som kan läsa och skriva med det latinska alfabetet med ett relativt gott flyt.
  • Till dig som kan använda lexikon och liknande hjälpmedel i dina studier.
  • Till dig som behöver stöd för att utveckla en kommunikativ språkförmåga. Detta innefattar ord, fraser, uttal och grammatik.
  • Till dig som behöver stöd för att träna på hur man skriver texter för olika användningsområden.

Du kan avsluta utbildningen i svenska för invandrare efter respektive kurs eller studieväg.

Studieväg 3 utgörs av kurserna C och D

Denna studieväg vänder sig till dig med god studievana.

  • Till dig som behärskar det latinska alfabetet väl.
  • Till dig som visar att du förstår grammatiska system och kan göra jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket.
  • Till dig som kan ta stort eget ansvar för dina studier och klarar av snabb studietakt.

Du kan avsluta utbildningen i svenska för invandrare efter respektive kurs eller studieväg.

 

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 4 april 2018