Prövning

Mostphotos

Prövning passar dig som vill pröva dina kunskaper mot ett betyg. Det innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen vid ett eller flera tillfällen.

Kunskapskraven är precis densamma som om du går kursen och resultatet avgör vilket betyg du får. I prövningen kan det ingå skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter som avgör vilket betyg du får på kursen. Kontakta prövningsansvariga om du har frågor.

Kostnad

Om du inte är studerande på vuxenutbildningen så kostar varje prövning 500 kr och faktureras i efterhand.

Om du är studerande på vuxenutbildningen och har F (ej godkänt) i kursen så kostar prövningen ingenting. Har du A, B, C, D eller E i betyget så kostar prövningen 500 kr (oavsett vilket betyg du får på din prövning).

Observera att du inte kan få studiemedel när du studerar inför en prövning

Om du är intresserad av att göra en prövning ska du kontakta någon av vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare.


Den som är bosatt i Sverige har möjlighet att genomgå prövning inom kommunal vuxenutbildning i alla kurser som det sätts betyg på samt gymnasiearbetet. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller sitt gymnasiearbete.

Prövningen får bara göras hos en kommun som anordnar kursen eller, när det gäller gymnasiearbetet, har utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.

Källa: 20 kapitlet 40§ skollagen.

Kan elever i gymnasieskolan göra prövning inom vuxenutbildningen?
Elever som går i gymnasieskolan får inte genomgå prövning i en kurs eller ett gymnasiearbete som de redan fått ett godkänt betyg på.

Källa: 20 kapitlet 40§ skollagen.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 3 september 2018