Om betyg på vuxenutbildning

Betygsskalan

Den nya betygsskalan består av A-F istället för MVG-IG.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Icke godkänt betyg betecknas med F.

De olika betygsdokumenten

Examensbevis (2 400 poäng)

Yrkesprogram - gymnasieexamen
För att få en gymnasieexamen från ett yrkesprogram skall du uppfylla dessa krav:
Minst 2250 godkända gymnasiepoäng, från en utbildning som omfattar 2400 gymnasiepoäng.  Godkända betyg i kurserna Svenska 1 eller Svenska som andraspråk (SAS*)  Godkänt betyg i Engelska 5. Godkänt betyg i Matematik 1. Godkänt Gymnasiearbete
Minst 400 poäng godkända i de programgemensamma ämnena.
Yrkesprogram - få grundläggande behörighet till högskola Du kan (om du vill) dessutom komplettera ditt yrkesprogram med vissa kurser och därmed få grundläggande behörighet för högskolestudier.
De kurserna behöver du ha godkända betyg i för att få grundläggande behörighet: Godkända betyg i kurserna Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk (SAS*) 2 och 3. Godkänt betyg i Engelska 6.

Högskoleförberedande program - gymnasieexamen
För att få en gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program ska du uppfylla dessa krav:  Minst 2250 godkända gymnasiepoäng, från en utbildning som omfattar 2400 gymnasiepoäng. Godkända betyg i kurserna Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk (SAS*) 1, 2 och 3.  Godkända betyg i Engelska 5 och 6. Godkänt betyg i Matematik 1. Godkänt Gymnasiearbete.

Studiebevis
Om man har genomfört en treårig utbildning på ett nationellt gymnasieprogram, men inte uppfyllt kraven för Examensbevis, får man ett Studiebevis. Studiebevis är ett dokument där alla lästa kurser finns, med tillhörande betyg.
Vad kan man använda ett Studiebevis till? Du kan fortfarande komma vidare till både jobb och vidare studier, även om du inte har en gymnasieexamen.  Beroende på i vilken omfattning du har genomförda kurser, med godkända betyg, så kan du alltid söka och få jobb som inte kräver viss utbildning. Du kan även komplettera din utbildning på vuxenutbildningen för att nå en komplett gymnasieexamen.

Slutbetyg

Du som tidigare har ett samlat betygsdokument från en treårig gymnasieutbildning/vuxenutbildning har möjlighet att läsa till ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning. Slutbetyg får utfärdas tom. 2020-06-30. För ett slutbetyg från vuxenutbildningen gäller följande :

  • Det måste omfatta 2350 poäng.
  • Samtliga kärnämnen (600p) ska ingå det vill säga svenska A+B, engelska A, matematik A, samhällskunskap A, naturkunskap A samt religionskunskap A - kan bytas ut till motsvarande kurser inom nya gymnasieskolan.
  • Fritt valda kurser 1750 poäng.
  • Estetisk verksamhet, Idrott och hälsa A samt Specialidrott får ej ingå.

Utdrag ur betygskatalog/samlat betygsdokument

Det är en förteckning över de kurser du läst hos vuxenutbildningen. Efter avslutade kurser på grundläggande eller gymnasial nivå beställer du dina kursbetyg på ett samlat betygsdokument - du bestämmer själv vilka kurser du vill ha med på dokumentet.

 

Källa: https://www.gymnasieguiden.se/informeras/vad-kraevs-foer-att-uppna-gymnasieexamen

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 26 augusti 2019