Timrå lärcentrum

Timrå lärcentrum, en mötesplats för vuxna studerande

Timrå lärcentrum är till för att underlätta för dig som vill studera utan att lämna hemkommunen. Vi erbjuder dig en kreativ lärmiljö och mötesplats med service­funktioner så att du kan koncentrera dig på dina studier, oavsett vilket lärosäte du studerar vid.

Vårt lärcentrum är en del av Vuxenutbildningen Timrå och kopplat till det nationella nätverket för lärcentrum Nitus. 

Öppettider

Måndag-fredag kl.08.00-16.30.

Tillgång till digital teknik

Vi erbjuder digital teknik samt videokonferensutrustning så att du ska kunna studera på distans och följa/delta vid föreläsningar från universitet/högskolor utan att behöva resa.

Högre studier från din hemort

Samarbetet mellan Timrå lärcentrum och universitet/högskolor och yrkeshögskolor runt om i Sverige är ett sätt att flytta utbild­ningarna närmare dig och på så sätt öka dina möjligheter till högre studier från din hemort. Du har även möjlighet att ansöka om att få skriva tentamen på lärcentrum.

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor om studier och yrkesliv? På lärcentrum får du tillgång till våra studie- och yrkesvägledare som hjälper och vägleder dig som funderar på att stude­ra eller planerar att yrkes- eller karriärväxla.

Tillgång till behöriga lärare

Vid Timrå lärcentrum finns tillgång till behöriga lärare och annan personal som kan hjälpa dig med dina studier eller ge dig stöd i studieplanering och studieteknik. Här kan du se vilka dagar behöriga lärare finns på plats och vilket ämne du kan få hjälp med.

Dag

Tid 

Ämne

Måndag 

13.00-14.30

    Sv/SO

Onsdag

08.30-10.00

    Sv/SO

Torsdag

 

10.30-12.00

14.30-16.00

    Sv/Sva

    Ma

Fredag

10.30-12.00

    Eng

 

Vid frågor om Timrå lärcentrum, kontakta:
Sara Nordström

sara.nordstrom@skola.timra.se
073-804 76 17

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 oktober 2019