Kurslitteratur

Här hittar du den kurslitteratur som du behöver i din kurs som du läser platsbundet på Vuxenutbildningen i Timrå.

Kurs

 

 

 

   

Bok

       

ISBN

Biologi

         

Iris Biologi 1
Anders Henriksson

       

978-914-067-599-6   
    

Engelska 5

         

Progress Gold A Elevpaket

       

978-91-44-02985-6

Engelska 6

         

Progress Gold B Elevpaket

       

978-91-44-03561-1

Engelska på grundläggande nivå

         

Kurslitteratur får lånas på skolan

         

Formelsamling för fysik och kemi

         

Formler och tabeller (Natur och kultur)

       

978-91-27-42245-2

Fysik 1

         

Ergo fysik 1 (Liber)

       

978-91-47-08553-8 

Fysik 2

         

Ergo fysik 2 (Liber)

       

978-91-47-10672-1

Kemi 1

         

Syntes Kemi 1 (Gleerups)

       

978-91-40-67418-0

Matematik 1a

         

Matematik 5000 1a (Natur o kultur)

       

978-91-27-42158-5

Matematik 1b

         

Matematik 5000 1b (Natur o
kultur)

       

978-91-27-42161-5

Matematik 1c

         

Matematik 5000 1c (Natur o
kultur)

       

978-91-27-45270-1

Matematik 2a

         

Matematik 5000 2a (Natur o
kultur)

       

978-91-27-42363-3

Matematik 2b

         

Matematik 5000 2b (Natur o
kultur)

       

978-91-27-42364-0

Matematik 2c

         

Matematik 5000 2c (Natur o kultur)

       

978-91-27-42253-7

Matematik 3b

         

Matematik 5000 3b (Natur och kultur)

       

978-91-27-42630-6

Matematik 3c

         

Matematik 5000 3c (Natur och kultur)

       

978-91-27-42628-3

Matematik 4

         

Matematik 5000 4 (Natur och kultur)

       

978-91-27-42632-0

Matematik 5

         

Matematik 5000 5 (Natur och kultur)

       

978-91-27-42633-7

Samhällskunskap 1 b

         

Forum Samhällskunskap 1
Krister Brolin och Lars Nohagen

       

978-91-52-35809-2

Samhällskunskap på
grundläggande nivå

         

Kurslitteratur får lånas på skolan

       

 

Svenska 1

         

Handbok i svenska språket (Liber)

       

978-91-47-10420-8

Svenska 2

         

Svenska 2 helt enkelt (NA förlag)

       

978-91-980247-9-1

Svenska 3

         

Svenska 3 helt enkelt (NA förlag)

       

978-91-980247-8-4

Svenska på grundläggande nivå

         

Kurslitteratur får lånas på skolan

       

 

Svenska som andraspråk 1

         

Språkporten Svenska som andraspråk 123 (Studentlitteratur)

       

978-91-440791-72

Svenska som
andraspråk 2

 

         

 

Svenska som andraspråk 2 & 3

(NA förlag)

 

       

978-91-88229-00-7

 

Svenska som
andraspråk 3

         

Svenska som andraspråk 2 & 3

(NA förlag)

 

       

978-91-88229-00-7

Svenska som andraspråk
på grundläggande nivå

         

Kurslitteratur får lånas på skolan

 

       

 

 

Här hittar du kurslitteraturlistan om du läser på distans via Hermods

https://novo.hermods.se/kurslitteratur/


 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 14 oktober 2019