Frånvaro och sjukanmälan

Anmäl din frånvaro redan från första dagen. Kontakta din lärare via telefon eller e-post. Se fliken kontakt för kontaktuppgifter till din lärare.

Om du har studiemedel från CSN

Anmäl din sjukfrånvaro

Anmäl din sjukfrånvaro till Försäkringskassan så snabbt som möjligt, helst första sjukdagen. Telefon 0771-524 524 eller www.forsakringskassan.se

Om sjukfrånvaron är längre än en vecka ska sjukintyg lämnas till både skola och försäkringskassan.

Om du är frånvarande mer än 3 veckor (utan sjukintyg) avskrivs du från kursen. Frånvaro av lektion antecknas alltid av lärare. Det är ditt ansvar att ta igen det du missat.

Anmäl vård av barn

Anmäl vård av barn till CSN så snabbt som möjligt, helst första vårddagen. Telefon 0771-27 60 00 eller www.csn.se.

Ändrad studietakt

Om du behöver ändra din studietakt ska du prata med din lärare. Ta sedan kontakt med en studie- och yrkesvägledare. Har du studiemedel måste du anmäla ändringen till CSN.

Kursavbrott

Om du avbryter en kurs måste du meddela detta till expeditionen. Anmäl även om du tackar nej till en kurs som du antagits till. Om du avbryter dina studier under pågående termin, kontakta alltid din A-kassa angående eventuella karensdagar och CSN om du har studiestöd.

Rutiner för ledighet

Om du har tänkt vara borta från skolan högst en vecka kan du komma överens med din lärare om detta.

Om du har tänkt vara borta från skolan mer än en vecka ska du ansöka om ledighet hos rektor. Ledighet kan sökas för högst tre veckor. Ledighet ges endast för speciella skäl. Det görs på en särskild ledighetsblankett som ska lämnas in till rektor senast två veckor före ledigheten, annars beviljas ledigheten inte. Ledighetsblanketten finns på din skola.

Om du har ekonomiskt stöd hos Arbetsförmedlingen eller Socialförvaltningen måste du prata med din handläggare där om din ersättning under ledigheten. Skolan kan inte bestämma om ekonomisk ersättning.

Vid planerad frånvaro mer än tre veckor hänvisas du att göra studieavbrott. Du måste komma överens med läraren om detta. Du kan sedan efter beslut av rektor påbörja utbildningen igen, om det finns särskilda skäl till avbrottet. Särskilda skäl såsom arbete, yrkesutbildning, föräldraledighet, längre sjukskrivning och liknande.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 10 januari 2018