Behöver du extra stöd?

Vi vill att du ska lyckas med dina studier på Vuxenutbildningen i Timrå. Behöver du extra stöd, tillfälligt eller under hela din studietid, hjälper vi dig.

Specialpedagog

Vårt extra stöd, som också kallas specialpedagogiskt stöd, utgår från det du behöver. Ibland behövs undervisning i mindre grupp eller enskilt. Ibland behövs några timmars extra stöd per vecka, och ibland behöver man stöd hela tiden. Specialpedagogen kan hjälpa dig att hitta en studieteknik som fungerar för dig.

Vi erbjuder

  • Enskilt samtal och kartläggning av läs-, skriv och räkneförmågan samt uttal och svenska som andraspråk.
  • Kontinuerlig antagning.
  • Enskild undervisning eller i liten grupp.
  • Material, träningsprogram på datorn och pedagogiska metoder anpassade efter dina behov.

Om du vill ha specialpedagogiskt stöd ska du kontakta någon av skolans studie- och yrkesvägledare.

 

Studiehjälpen

Behöver du en plats där du i lugn och ro kan jobba med dina uppgifter i olika ämnen? Behöver du stöd av lärare i olika ämnen som du läser? Då är du välkommen till Studiehjälpen. Du kanske behöver hjälp att öva inför ett prov, att jobba med hemuppgifter eller att förstå en instruktion.

Studiehjälpens mål

  • Att vara en plats dit du regelbundet kan komma för att i lugn och ro fokusera på uppgifter i kurser du läser på Vuxenutbildningen i Timrå.
  • Att hjälpa dig skapa en rutin och struktur kring ditt skolarbete.
  • Att du som elev provar dig fram och hittar relevanta studietekniker.

Om du vill gå kursen Studiehjälpen ska du kontakta någon av skolans studie- och yrkesvägledare.

Schema för Studiehjälpen

Hösten 2019 är Studiehjälpen öppen följande tider:

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 1 november 2019