Behöver du extra stöd?

Vi vill att du ska lyckas med dina studier på Vuxenutbildningen i Timrå. Behöver du extra stöd, tillfälligt eller under hela din studietid, hjälper vi dig.

Specialpedagog

Vårt extra stöd, som också kallas specialpedagogiskt stöd, utgår från det du behöver. Ibland behövs undervisning i mindre grupp eller enskilt. Ibland behövs några timmars extra stöd per vecka, och ibland behöver man stöd hela tiden. Specialpedagogen kan hjälpa dig att hitta en studieteknik som fungerar för dig.

Vi erbjuder

  • Enskilt samtal och kartläggning av läs-, skriv och räkneförmågan samt uttal och svenska som andraspråk.
  • Kontinuerlig antagning.
  • Enskild undervisning eller i liten grupp.
  • Material, träningsprogram på datorn och pedagogiska metoder anpassade efter dina behov.

Om du vill ha specialpedagogiskt stöd ska du kontakta någon av skolans studie- och yrkesvägledare.

Rutiner och studieteknik

Vuxenutbildningen i Timrå har en kurs som heter Studiehjälp. Där kan du utöver ordinarie lektionstid få stöd och hjälp i olika ämnen som du läser på grundläggande och/eller gymnasial nivå. Det kan handla om hjälp med hemuppgifter, att förstå en instruktion eller att öva inför ett prov. Kursen ska också bidra till ökade studietekniska färdigheter.

Studiehjälpens mål

  • Att vara en plats dit du regelbundet kan komma för att i lugn och ro fokusera på uppgifter i dina respektive ämnen.
  • Att hjälpa dig skapa en rutin och struktur kring ditt skolarbete.
  • Att du som elev övar på att följa din planering och uppdatera den vid behov.
  • Att du provar dig fram och hittar relevanta studietekniker.

Om du vill gå kursen Studieteknik ska du kontakta någon av skolans studie- och yrkesvägledare.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 15 januari 2019