Hur du söker studiemedel från CSN

Ska du börja studera på Vuxenutbildningen? Då kan du ansöka om studiemedel hos CSN. Studiemedel består en bidrag och lånedel.

Du kan ansöka om bidrag och lån för att studera i Sverige eller utomlands. Du kan även välja att ansöka om enbart bidraget, om du inte vill ta lån.

Hur mycket pengar du har rätt till beror bland annat på din studietakt, hur många veckor du studerar och om du har inkomst över fribeloppet.

Lånet behöver du betala tillbaka. När du betalar på lånet betalar du även ränta. Under 2019 är räntan 0,16 procent. Du börjar betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter att du slutat studera med studiemedel från CSN, om det är första gången du tagit studielån.

Krav på din utbildning
Du måste vara registrerad på dina kurser
Du måste studera minst 50 procent under minst tre veckor
Du måste vara under 57 år
Du får inte ha vissa andra ersättningar
Du kan inte få studiemedel samtidigt som du har vissa andra ersättningar. Det gäller följande ersättningar:

  • studiehjälp
  • aktivitetsstöd
  • sjuk-, aktivitets- eller      rehabiliteringsersättning
  • utvecklingsersättning
  • etableringsersättning
  • korttidsbidrag
  • studiestöd eller motsvarande studiefinansiering      från ett annat land.

Om du däremot får ersättning på exempelvis 50 procent från Försäkringskassan, kan du kombinera med studiemedel på 50 procent.
Du kan bara få studiemedel under en begränsad tid

Hur länge du kan få studiemedel beror på vilken utbildnings­nivå du läser:

  • högskola/annan efter­gymnasial utbild­ning: högst 240 veckor
  • gymnasie­nivå: 80 eller 120 veckor, beroende på din tidigare utbildning
  • grundskole­nivå: 40, 80 eller 100 veckor, beroende på din tidigare utbild­ning.

Om du har studerat tidigare måste du ha klarat studierna
Om du har obetalda årsbelopp på ett tidigare studielån eller obetalda återkrav, kan det påverka din rätt till nya studiemedel

Du ansöker hos www.csn.se

På länken nedan finns en instruktionsvideo hur du ansöker om studiemedel

https://youtu.be/3-Cl5hwtPUc

(0 Nyheter)
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 10 september 2019