Överklaga beslut i barn- och utbildningsnämnden

Om du är missnöjd med ett beslut som är fattat av barn- och utbildningsnämnden eller dess beslutsfattare, kan du överklaga det senast inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet.

Överklagan ska vara ställd till Förvaltningsrätten i Härnösand men skickas till barn- och utbildningsnämnden i Timrå kommun.

  • Beskriv vilket beslut du överklagar genom att ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokollet.
  • Ange också varför du anser beslutet vara oriktigt och vilken ändring du vill ha.
  • Bifoga kopia av beslutet och vid behov andra handlingar som du anser stöder din uppfattning.
  • Underteckna skrivelsen med namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till:

Timrå Kommun
Barn- och utbildningsnämnden
861 82 TIMRÅ

Ditt överklagande behandlas i barn- och utbildningsnämnden och beslutet skickas till dig efter justerat protokoll.

Om beslutet inte ändrats på det sätt du har begärt kommer handlingen att skickas vidare till Förvaltningsrätten i Härnösand eller till Skolväsendets överklagansnämnd.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 16 november 2018