Mobbning, trygghet, säkerhet

Alla Timrå kommuns förskolor och skolor arbetar aktivt utifrån de värdegrunder som skolverksamheten vilar på.

All utbildning ska utformas efter de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna om okränkbarhet, individens frihet och integritet, jämställdhet, solidaritet och alla människors lika värde, som skolans värdegrund innefattar.

Alla skolor har handlingsplaner för hur man ska arbeta främjande för likabehandling och förbyggande för mobbning och kränkningar. Personal och elever jobbar aktivt tillsammans med dessa frågor för att uppnå en trygg arbetsmiljö i skolan. Rektor på respektive skola är ansvarig för upprättandet och årlig revidering av dessa handlingsplaner.

Skolornas likabehandlingsplaner hittas under respektive skola och förskola i vänstermenyn.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 februari 2017