Klagomål och synpunkter

Timrå kommun vill ta del av synpunkter, förslag och klagomål inom våra ansvarsområden och verksamheter. Att få synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla verksamheten. Här har du som vårdnadshavare eller elev rätt att lämna in dina synpunkter och klagomål om det är något du inte tycker fungerar.

Om du har några klagomål eller synpunkter på Timrå kommuns ansvarsområden inom utbildning och förskola hoppas och vill vi att du framför dem direkt till oss. Via e-tjänsten "Synpunkter och felanmälan" lämnar du synpunkter eller klagomål som rör utbildning och förskola.

Klagomålsrutiner

När någon lämnar in ett klagomål finns en rutin för hur detta handläggs. Här kan du läsa om arbetsgången från inlämnat klagomål till återkoppling.

När ett klagomål kommer in till barn- och utbildningsförvaltningen registreras detta och överlämnas därefter till förvaltningens ledningsteam för handläggning. I ledningsteamet ingår förvaltningschef och biträdande förvaltningschefer.

Återkoppling

Inom tre veckor ska en återkoppling ske, förutsatt att klagomålet inte är inlämnat anonymt. Detta svar registreras och anmäls tillsammans med klagomålet vid kommande sammanträde i barn- och utbildningsnämnden.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 26 september 2019