Val av skola

Från sex års ålder får ditt barn automatiskt en plats i en kommunal grundskola. Enligt närhetsprincipen har alla barn rätt till en plats i en skola som ligger nära bostaden. Föräldrar har rätt att välja skola för sitt barn inom kommunen. Valet görs skriftligt på blanketten Ansökan till förskoleklass

Önskemålet tillgodoses efter turordning och i mån av plats. Skolans rektor avgör när dessa möjligheter finns. 

Skolan är obligatorisk för alla barn mellan sju och sexton år. Den obligatoriska skolan består av grundskola och grundsärskola.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 15 juli 2016