Grundsärskola

Här hittar du information om Timrå kommuns grundsärskola. Vad skolan erbjuder för resurser och stöd och när det är aktuellt för ett barn att börja i grundsärskola.

Elever som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning ska tas emot i grundsärskolan. För att ett mottagande ska vara möjligt krävs att en utredning bestående av fyra bedömningar görs;

  • en pedagogisk bedömning
  • en psykologisk bedömning
  • en medicinsk bedömning
  • en social bedömning

Samråd med elevens vårdnadshavare ska ske när en utredning görs.

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar och så långt det är möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskolan. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa. Utbildningen kan även omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

I Timrå Kommun finns grundsärskolan för de yngre eleverna på Bergeforsens skola och för de äldre eleverna på Arenaskolan.

 

 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 februari 2019