Prao

Från och med den 1 juli 2018 är prao, praktisk arbetslivsorientering, en obligatorisk del i grundskolan. Praon ska omfatta minst tio dagar sammanlagt. I Timrå kommun har elever i grundskolan prao under en vecka i åk 8 och en vecka i åk 9.

Syftet med praon är att ge eleven erfarenheter från yrkeslivet och vidga elevens perspektiv på framtida studie- och yrkesval.

Praoveckor 2019

Vårterminen 2019

 • Vecka 19 – Arenaskolan, årskurs 8
 • Vecka 20 – Arenaskolan, årskurs 8
 • Vecka 21 – Ala skola, årskurs 8

Höstterminen 2019

 • Vecka 39 – Ala skola, årskurs 9
 • Vecka 40 – Arenaskolan, årskurs 9
 • Vecka 41 – Arenaskolan, årskurs 9

Du som elev

 • är försäkrad genom skolan enligt kommunens olycksfallsförsäkring.
 • får busskort inom Timrå, Sundsvall och Härnösands kommun
 • erbjuds lunch på skolan eller får matersättning i efterhand
 • får ha en arbetstid på minst 6 tim/dag och högst 7 tim/dag, 35 tim/vecka

Skolan och arbetsplatsens ansvar

Huvudmannen för skolan och arbetsplatsen har delat ansvar för elevens arbetsmiljö under praktikperioden.

Skolans ansvar

 • informera praoplatsen om elevens kunskaps- och färdighetsnivå
 • säkerställa att arbetsplatsen har en god arbetsmiljö som uppfyller gällande krav enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • informera om hur praoplatsen och skolan ska kommunicera om tillbud, olycksfall, sjukdom eller annat oförutsett inträffar

Praoplatsens ansvar

 • att se till att praktikanten arbetar under ledning och tillsyn av en handledare
 • ha en handledare till eleven som har minst 1 års erfarenhet av arbetsuppgifterna
 • ge eleven en introduktion. Introduktionen ska innehålla information om arbetsuppgifterna och dess risker
 • se till att skyddskläder finns och används
 • rapportera tillbud, olycksfall, sjukdom eller om annat oförutsett inträffar till praosamordnaren/skolan
 • att informera om vad som gäller vid brand och om brandutgångar
 • att underrätta skyddsombudet på praoplatsen om eleven
 • att bestämma elevens arbetstider som så långt som möjligt ska följa arbetsplatsens tider, eleven får dock inte börja före kl. 06.00 och inte sluta efter kl. 20.00

 

Information från Arbetsmiljöverket (AV)

För barn och ungdomar finns särskilda regler gällande arbetsuppgifter och arbetstider.

 

För mer information

Cecilia Lanerud Weinacht
Timrå kommuns praosamordnare
Tfn: 072-246 48 18
E-post: cecilia.lanerud-weinacht@skola.timra.se

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 22 mars 2019