Trygghetsarbete

Trygghet på skolan

På Söråkers skola ska alla barn och vuxna känna sig trygga, accepterade och bli lika behandlade oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion och funktionshinder. Skolan tar tydligt avstånd från alla former av kränkande behandling.

Trygghetsgrupp

Trygghetsgruppen består av pedagogisk personal från skolans olika verksamheter som arbetar förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling. Gruppens uppgift är att leda, stödja och följa upp arbetet mot kränkningar.

För läsåret 2018/2019 består trygghetsgruppen av dessa vuxna: Sara Bryntesson, Karin Åström, Kristin Edstrand, Marlene Olsson, Ingrid Persson och Monica Johansson.

Vänskapsambassadörer

Läsårets trygghetsarbete startar i en temavecka med gruppstärkande aktiviteter. Denna vecka avslutas med att alla klasser skriver ett kompiskontrakt. I årskurs ett till fem väljs sedan två vänskapsambassadörer per klass, vilka regelbundet träffar trygghetsgruppen en gång i månaden. Där får de en uppgift eller lek som de tar med sig tillbaka till sin klass. De utvalda vänskapsambassadörernas roll är också att vara en god förebild för sin klass.

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 januari 2019