Fritidshem

Skolbarnomsorg på fritidshem vänder sig till barn i åldern sex till tolv år, som behöver omsorg före och/eller efter förskoleklass/skolan samt under lovdagar.

Fyra avdelningar

Söråkers skola har fyra fritidshemsavdelningar som heter; Fyrklövern, Rönnen, Violen och Solrosen. Vi öppnar klockan 06.00 och stänger klockan 18.00 vid behov. Vid öppning och stängning är vi på fritidshem Fyrklövern.

 

Personalen som jobbar på fritidshemsavdelningarna är uppdelade enligt nedan:

FyrklövernRönnenSolrosenViolen
Johanna Pernu Ingrid Mo Thoresson  Daniel Strömberg  Patrik Molund
Johanna Bergqvist Ida Saarela Emma Karlsson Katrine Hammarstedt
 Mikael Gustavsson Linda Lindström Nina Svelander  Jeanette Lindwe
  Thomas Berge    Ingela Wegar
       
       
       

På morgonen jobbar Dorota på Fyrklövern. Helena Sandström och Anders Fors har fritidsidrott.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 24 juni 2019