Verksamhetsidé

Laggarbergs skola

Det är tryggt, trivsamt och lustfyllt på Laggarbergs skola. Hela skolan är utformad för att du ska lyckas.

Vi ger dig

 • Mycket goda kunskaper i skolans alla ämnen så att du minst når målen. Det finns inget tak för vad du kan lära dig. Skolans vuxna samarbetar för att du ska lyckas.
 • Personlig utveckling, där du får vägledning från första dagen av engagerade vuxna. Du får hjälp, utmaningar och omsorg. Vi kommer också att ge dig stöd i att utveckla en positiv självbild.
 • Kontinuerlig information om målen och hur det går för dig så att både du och dina vårdnadshavare känner till målen och kan följa din kunskapsutveckling. Tillsammans upprättar vi din utvecklingsplan.
 • Arbetsro i trygga och stimulerande lärmiljöer.
 • Varierande arbetsmetoder, verktyg och tekniker som stimulerar din utveckling. Du ges möjlighet att använda olika lärstilar, tekniska hjälpmedel och läromedel som alltid är aktuella. Du ges möjlighet till reflektion för att ta nästa steg i din utveckling.
 • Inbjudande utomhusmiljö för undervisning, där du kan få allsidig rörelse mellan arbetspassen.
 • Tillhörighet i en skola som är hälsomedveten, har fadderverksamhet, kamratstödjare och återkommande traditioner.
 • Inflytande över din utveckling genom att du är delaktig i att planera och genomföra ditt arbete. Du görs delaktig i demokratiska beslut.
 • Fritidsomsorg med pedagogisk verksamhet med aktiviteter som bygger på dina intressen, ålder och behov och som vi planerar tillsammans. Fritidsverksamheten är avgiftsbelagd.
 • Näringsriktig och god mat i en trevlig miljö.
 • Miljömedvetet förhållningssätt och en förståelse för hållbar utveckling.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 10 april 2015