Miljöarbete

Laggarbergs skola

På Laggarbergs skola är hållbar utveckling en naturlig del av den dagliga verksamheten. Våren 2014 fick vi miljöutmärkelsen Grön flagg – ett kvitto på vårt aktiva och målinriktade arbete.

Miljöarbetet drivs av skolans miljögrupp, som består av representanter från varje klass som samlas cirka 3 gånger per läsår för att diskutera miljöfrågor och utvecklingsområden.

Grön flagg

Miljöcertifieringen Grön flagg delas ut av organisationen Håll Sverige rent, som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar.

Våren 2014 fick vi Grön flagg genom att källsortera, minska matavfallet och spara på energi. 

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 24 januari 2019