Miljöarbete

Laggarbergs skola

På Laggarbergs skola är hållbar utveckling en naturlig del av den dagliga verksamheten. December 2013 fick vi miljöutmärkelsen Grön flagg – ett kvitto på vårt aktiva och målinriktade arbete.

Miljöarbetet drivs av skolans miljögrupp, som består av representanter från varje klass. Tillsammans med projektledarna Kerstin Markström och Ida-Maria Hallstensson samlas cirka 3 gånger per läsår för att diskutera miljöfrågor och utvecklingsområden.

Grön flagg

Miljöcertifieringen Grön flagg delas ut av organisationen Håll Sverige rent, som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar.

December 2013 fick vi Grön flagg genom att källsortera, minska matavfallet och spara på energi. 

Miljöområden 2014-2015

Under skolåret 2014-2015 arbetar vi med att utvecklas inom tre stycken miljöområden:

  • närmiljö
  • konsumtion
  • vatten.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 10 april 2015