Fritidshem

Mål och ambitioner

Förutom att utveckla elevernas förmågor vill vi:

 • Skapa en lugn, trygg och trivsam miljö för alla elever.
 • Lägga stor vikt på den fria leken.
 • Att barnen erbjuds att delta i meningsfulla aktiviteter både inom- och utomhus.
 • Skapa en bra föräldrakontakt.
 • Att barnen är delaktiga i planeringen.

Arbetssätt

Verksamheten i fritidshemmet ska präglas av glädje och lust att tillägna sig nya erfarenheter och kunskaper. Genom lek, drama och andra skapande aktiviteter bearbetar barnen erfarenheter och intryck som på detta sätt mognar till kunskap. Barnen ska efter ålder och mognad ges allt större möjligheter att fatta beslut och ta ansvar för dessa.

Fritidshemmets öppettider

06.30-17.30

Fritidshemmets rutiner

6.30 - Öppning.

7.00-7.30 - Frukost.

13.10 - Utelek.

14.00-15.00 - Mellanmål.

17.30 - Stängning.

Personal 

 • Martin Svensson
 • Kerstin Markström
 • Camilla Eriksson
 • Sara Rosenqvist
 • Ingrid Nygren
 • Erika Forsberg
 • Matilda Isaksson

Regler för allas trevnad

 • Sjukanmälan före 8.00 på tel. 163488 el. 073-0379998
 • Anpassa kläder efter årstid och väder
 • Meddela alltid personalen om tider för hämtning och lämning samt om någon annan ska hämta ert barn.

 

Är det något ni funderar över?
Fråga oss gärna.

Hoppas att ni och ert barn ska trivas hos oss!

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 september 2018