Förskoleklass

I förskoleklassen arbetar vi förståelseinriktat utifrån dessa förmågor:

 • Motorisk förmåga
 • Förmåga och lust till lärande
 • Förmåga till logiskt tänkande och problemlösning
 • Skapande förmåga
 • Kommunikativ förmåga

Utifrån förmågorna har vi skapat läranderum. Vi lägger stor vikt vid social kompetens där leken har stor betydelse. Vi har ett lustfylld, pedagogiskt arbetssätt där vi arbetar temainriktat med olika uttrycksformer för att barnen ska kunna tillägna sig djupkunskaper. Förskoleklassen följer Läroplan 2011.

 

Vårt mål är att Laggarbergs skola ska genomsyras av ett ekologiskt tänkande i den dagliga verksamheten, bland annat genom att:

 • Källsortera (papper, batterier, glas, returglas)
 • Kompostera
 • Undvika engångsmaterial
 • Prioritera miljövänliga inköp
 • Lära barnen att hushålla med material
 • Lära barnen att hushålla med energi

 

Vårt mål är också att barnen ska utveckla intresse och kunskap om miljön, bland annat genom att:

 • Ge barnen tillfälle att ta ansvar för sin närmiljö
 • Ge barnen kunskap om innebörden i Allemansrätten
 • Göra naturupplevelser roliga
 • Göra planerade aktiviteter i naturen
 • Ta tillvara naturens resurser
 • Samla in och använda naturmaterial

Förskoleklassens tider

Förskoleklassen börjar kl 08.00-13.10.

Välkommen!

Personal förskoleklass

Matilda Isaksson

Kerstin Markström

Sara Rosenqvist

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 september 2018