Skolans regler

Lagbok 3.JPG

På Fagerviks skola har vi både ordningsregler och trivselregler. Syftet med dessa regler är att skapa arbetsro och trivsel i skolan och ordningsreglerna skall fungera som verktyg för skolans lärare i olika situationer. En trygg och stimulerande miljö är en förutsättning för att eleverna skall få de kunskaper och värderingar som skolan skall förmedla. Därför är det viktigt för skolan att bedriva ett konkret och positivt arbete med värdegrundsfrågorna där arbetet med ordningsreglerna blir en naturlig utgångspunkt.

Ordningsregler

Fagerviks skola och fritidshem läsåret 2019/2020

All avsiktlig förstörelse är förbjuden

Konsekvenser om regeln inte följs:

 • Samtal med berörda elever, pedagoger och föräldrar.
 • Information till rektor.
 • Träff med föräldrar, rektor, klasslärare. Någon form av ersättning beslutas gemensamt.
 • Upprepade brott kan leda till polisanmälan.

Allt kränkande beteende m m är förbjudet (fysiskt våld såsom slagsmål, psykiskt våld såsom fula ord, miner och utfrysning)

Konsekvenser om regeln inte följs:

 • Samtal med berörda elever och pedagoger.
 • Information till hemmen och rektor.
 • Träff med föräldrar, klasslärare, rektor och elev. Lämpliga åtgärder beslutas gemensamt.
 • Upprepning kan leda till polisanmälan och/eller skolbyte. Mer information om detta finns i skolans likabehandlingsplan.

Frånvaro utan skolans godkännande är otillåten.

Frånvaro räknas som ogiltig om en elev uteblir utan att vara sjuk, utan att ha befriats från ett visst inslag i undervisningen eller ha beviljats ledighet.

Konsekvenser om regeln inte följs:

 • Samtal med berörda elever och pedagoger. Information till föräldrar och rektor.
 • Samtal med rektor, föräldrar och klasslärare. Handlingsplan upprättas. Förlorad arbetstid tas igen.
 • Upprepad frånvaro kan leda till kontakter med socialförvaltning.
 • Vid upprepad sjukfrånvaro kallas föräldrar till möte med rektor och skolsköterska.

 

Trivselregler

Fagerviks skola och fritidshem läsåret 2019/2020

Vi vill att alla skall trivas på sin arbetsplats, både elever och vuxna, därför måste vi alla ta ansvar för detta:

 • Vi visar hänsyn och respekt för varandra.
 • Vi är rädd om vår skola så att inget förstörs.
 • Vi har ett trevligt uppträdande. Vi använder hjälm i pulkabacken och hjälm och skridskor på isbanan.
 • Vi använder en tennisboll eller bandyboll på isen.
 • Vi åker inte cykel, skateboard eller inlines och dylikt på skolgården före klockan 17.00.
 • Vi använder cykelhjälm.
 • Vi stannar på skolans område under skoltid.
 • Vi lämnar godis och tuggummi hemma.
 • Vi lämnar värdesaker hemma. Skolan ansvarar inte för värdesaker.
 • Vi kastar inte snöboll.
 • Vi tar av oss ytterkläderna inomhus.

Om någon har med sig mobiltelefon lämnas den i klassrummet.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 27 augusti 2019