Förskoleklassen på Fagerviks skola

Förskoleklassen är en del av skolan och det första steget i att genomföra och uppfylla läroplanens mål. Förskoleklassen följer Lgr 11 (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet).

Pedagogernas uppdrag är att stimulera varje barns utveckling och lärande med hjälp av förskolepedagogik och att slussa in barnen i skolan. Leken är en viktig ingrediens i förskoleklassens kunskap och utgör drivkraften i ett lustfyllt lärande. Vi utgår från en helhetssyn på barnet och barnets lust och nyfikenhet ska vara i centrum.

Barnets sociala gemenskap är också en viktig del i verksamheten. Det är oerhört viktigt att man har kamrater och lärare som man känner förtroende för runt omkring sig. Därför är också ett av förskoleklassens mål att skapa trygghet inför barnens fortsatta grundskoleutbildning och se till att barnen får goda förutsättningar att utveckla sitt språk.

 

Planering av överskolning från förskolan till förskoleklass till Fagerviks skola.

Läsåret 2019/202

  • Mars: Blankett för ansökan till förskoleklass skickas ut till föräldrar. Skickas tillbaka till skolan i slutet av mars.
  • April: Inbjudan till föräldramöte till de föräldrar vars elever fått plats på skolan.
  • Maj: eleverna får komma till skolan på besök vid två tillfällen. En av dessa tillfällen bjuds de på lunch. (Föräldrar ombesörjer resan till och från skolan)
  • Maj: ansökan till fritidshemmet bör göras. Tid för inskolning på fritidshemmet görs med skolans personal.
  • Juni: Överskolningskonferens görs (personal från förskolan och personal från skolan). I vissa fall tillsammans med föräldrar.
  • Augusti: Inskolningen påbörjas utifrån överenskommelse.
  • Augusti: Skolan och förskoleklass börjar den 24 augusti.
Tid
8.15-13.00
Personal
Tina Nordlöf
Agneta Lindström
Helen Holmsten
 
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 27 augusti 2019