Utökad tid för 6-års verksamheten

Från och med höstterminen 2015 har 6-års fått utökad tid. Förskoleklassen slutar numera klockan 13.00.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 24 februari 2016