Förskoleklass

Välkommen till Böle skolas förskoleklass!

 

Förskoleklass är en egen skolform där verksamheten är frivillig och avgiftsfri. Från och med hösten 2018 är förskoleklass obligatoriskt, vilket innebär att barn har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år.

Målet för verksamheten är att stimulera elevers utveckling, lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Förskoleklassen samarbetar med skola och fritidshem för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Eleverna uppmuntras att i samspel  med kamrater och vuxna utveckla sin sociala kompetens.

Tider för förskoleklassverksamhet

8.15 - 13.00

 

På Böle skola finns tre förskoleklasser:

Förskoleklass A - Sara Walldin Nilsson, Sofia Lindström

Förskoleklass B - Anneli Lindholm, Marlene Henriksson

Förskoleklass C - Annelie Jokioja, Ann-Sofie Nordlund

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 september 2019