Böle skolas förväntningar

Ni kan förvänta er av skolan:

Att vi följer de arbetsplaner och styrdokument som gäller för skolan.

 Att du och ditt barn får ett vänligt och respektfullt bemötande.

 Att vi inte tolererar att ditt barn utsätts för mobbning eller andra kränkningar.

 Att ditt barn får en bra utbildning med goda baskunskaper och social fostran.

 Att vi strävar efter att ge ditt barn arbetsro.

 Att vi bemöter flickor och pojkar lika och arbetar för jämlikhet.

 Att ditt barn har en individuell utvecklingsplan.

 Att vi har kontinuerliga utvecklingssamtal.

 Att ditt barn vistas i en säker fysisk och psykosocial miljö och att vi vid tillbud följer de rutiner och handlingsplaner som skolan har.

 Vi förväntar oss av dig som elev:

Att du visar respekt för alla människors lika värde, både barn och vuxna, oavsett åsikter, olikheter och värderingar.

 Att du är en god kamrat genom att du lyssnar på andra, väntar på din tur, är hjälpsam och löser konflikter utan våld.

 Att du inte accepterar mobbning i någon form.

 Att du använder ett artigt och vårdat språk utan svordomar och könsord.

 Att du tar ansvar för ditt skolarbete och sköter dina läxor.

 Att du följer skolans och klassens gemensamma beslut och regler.   

 Att du kommer i tid och har med rätt utrustning och material.

 Att du är rädd om vår skola, dina och andras tillhörigheter.

 Att du uppträder lugnt och hänsynsfullt.

 Vi förväntas oss av dig som förälder/vårdnadshavare:

Att du har huvudansvaret för ditt barns fostran.

 Att du tar del av skolans regler och ser till att ditt barn följer dem.

 Att du kommer på skolans föräldramöten och utvecklingssamtal.

 Att du läser information från skolan.

 Att du lämnar aktuella telefonnummer till skolan.

 Att du ser till att ditt barn kommer i tid på morgonen.

 Att du ser till att ditt barn är utvilat och har ätit frukost.

 Att du ser till att ditt barn har lämplig klädsel och utrustning till skolan.

 Att du ser till att ditt barn får tid för och hjälp med läxorna.

 Att du ser till att ditt barn deltar i skolans olika aktiviteter.

 Att du meddelar skolan om ditt barn är sjukt och att du ansöker om ledighet om behov finns.

 Att du kontaktar skolan om du undrar eller är missnöjd med något. 

  

Dessa rader om förväntningar är överenskomna i samarbete med representanter från Böle skolas skolråd.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 6 december 2017