Nytt integrationsprojekt på Böle skola

Publicerad den 18 januari 2017

Nytt för läsåret 16/17 är Böle skolas nya integrationsprojekt "Ett hopp i rätt riktning". Ett samarbete mellan förberedelsegruppen på skolan och Bengt Nyström, fritidspedagog, Böle skola. 

Åk 1-3-elever har tre tillfällen á en timme i veckan och åk 4-6 har tre tillfällen á en timme i veckan.

Syftet med projektet är att:

  • inventera elevernas fysiska kunskaper
  • lära sig att  använda kroppen i olika fysiska aktiviteter
  • få träna olika färdigheter i idrott och det svenska språket i en mindre elevgrupp
  • lära sig vilka aktiviteter som lämpar sig ur olika årstider
  • öva på regler och turtagning
  • samarbetsövningar
  • träna både grov- och finmotorik
  • lära sig att vara ute i naturen. Ett praktiskt och metodiskt sätt att lära sig naturkunskap   
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 18 januari 2017