Skolråd

På Bergeforsens skola finns ett skolråd som består av föräldra-och personalrepresentanter samt skolledning. Föräldrarna är i majoritet. Skolrådet har cirka tre möten per termin.

I rådet diskuteras aktuella ärenden som kommer från såväl föräldrar som personal och elever. Det är väldigt värdefullt för skolledningen att få föräldrarnas synpunkter i vissa frågor, så att beslut som skall tas blir så väl underbyggda som möjligt.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 17 juni 2014