Bergeforsens skola

Bild på skolgården vid Bergeforsens skola

Bergeforsens skola – där alla kan trivas, utvecklas och känna arbetsglädje. Här samarbetar förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. På skolan går idag ca 215 elever. De många olika verksamheterna är väl integrerade så att alla barn och vuxna känner tillhörighet och gemenskap.

Förberedande läs- och skrivinlärning

Bergeforsens skola jobbar sedan flera år framgångsrikt med en medveten satsning på förberedande läs- och skrivinlärning. Denna verksamhet påbörjas redan på hösten i förskoleklass.

Trivsam omgivning

De ljusa och trevliga lokalerna kompletteras av en omgivning med goda möjligheter till kreativ lek och fysiska aktiviteter. Skolgården är inramad av det vi alla kallar berget, ett område som både barn och vuxna ser som en tillgång i skoldagen.

Individanpassad undervisning

Skolans målsättning är att erbjuda individanpassad undervisning, där alla kan trivas, utvecklas och känna arbetsglädje. Skolans trygghetsgrupp bestående av personal från skilda verksamheter träffas regelbundet i syfte att främja trygghet och god kamratanda och tar också tag i eventuella problem.

Studiedagar

Studiedagar för läsåret 2019/2020 är den 2 oktober 2019 samt 16 mars 2020.

Välkommen till ett nytt läsår! 

Torsdag den 22 augusti börjar höstterminen 2019.

Vi samlas i respektive klassrum kl. 08.15.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 19 augusti 2019