Kamratstödjare

Här får du hjälp!

Vänta inte, prata med någon vuxen om hur du har det! På skolan kan du bland annat vända dig till lärare, skolsyster eller rektor. Om du inte känner att det finns någon i din närhet som du kan prata med kan du kontakta:

Barnens Hjälptelefon (Barnens Rätt I Samhället, BRIS) 116 111 Bris-mejlen www.bris.se

Barn- och elevombudet 08-586 080 00

Brottsofferjouren, BOJ 0200-21 20 19 www.boj.se

Se även www.umo.se

 

Aktuellt

Vad gör vi och vad vill vi uppnå?

Vi jobbar emot mobbning och all form av diskriminering och kränkningar på skolan för att bygga upp en lugn och trygg miljö. Ungdomarna i vår grupp försöker se och höra hur eleverna mår så att vi kan snabbt upptäcka om det uppstår mobbning i skolan, eftersom vi har en större chans att se mobbning innan lärarna. Vi vill kunna sprida kunskap och ökad förståelse och eftertanke om mobbning.

Vad är E-mobbning:

E-mobbning/nätmobbning är trakasserier på Internet, telefon och MSN via bilder eller text. Det är oftast diskriminering mot en folkgrupp eller enskild individ. Straffet för sådant beteende är olika beroende på handlingen man gjort. Exempel på straff är böter.

Vad kan vi göra för att motverka E-mobbning:

Om man ser mobbning på sajt eller community ska man kolla om det finns anmälningsmöjligheter och anmäla händelsen direkt.
Spara hotfulla sms och mejl även om det känns obehagligt.
Om du märker att någon blir utsatt för e-mobbning säg ifrån och stötta personen. Visa att du inte ställer upp på sånt!

Tänk på vad du lägger ut för bilder och information, både om dig själv och andra. Du vet aldrig vem det är som tittar eller hur det används.

Lämna aldrig ut lösenord! Du kan aldrig vara säker på att det inte hamnar i fel händer.

Stanna upp ett ögonblick innan du skickar iväg eller lägger upp något. Något du gör i stundens hetta eller på skoj kanske inte bara leder till att någon blir kränkt – det kan vara olagligt.

Tänk på att du inte är så anonym som du tror på nätet. Allting lämnar spår. Polisen har goda möjligheter att få tag på avsändaren.
Samma lagar gäller på nätet som samhället i övrigt

Barnkonventionen

Barnkonventionen är 54 punkter som alla handlar om samma sak – att alla barn har rätt att må bra. Här kan man läsa att barn har rätt till lek och fritid, att vuxna måste lyssna på barn och att barn har rätt att känna sig trygga. Den säger att inget barn ska behöva kriga, svälta, arbeta, bli slagen eller gå till skolan med en klump i magen och mycket, mycket mer. Sverige har skrivit under Barnkonventionen - säg ifrån om den inte följs!

Några utdrag:
  • Alla barn har lika rättigheter och är lika mycket värda
  • Alla barn har rätt att säga vad de tycker. Barn har rätt att vänta sig att vuxna lyssnar och tar dem på allvar.
  • Alla barn har rätt att tänka vad de vill.
  • De som bestämmer om sådant som gäller barn ska först och främst tänka på vad som är bäst för barnet.
  • Alla barn har rätt att inte bli slagna, och ingen får vara elak mot ett barn.
  • Alla flyktingbarn har rätt att få hjälp och skydd. De har rätt att tala sitt eget språk, vara som de är, och tro på sin Gud.
  • Funktionshindrade barn har rätt att få vara med som alla andra.
  • Alla barn har rätt att gå i skolan gratis och lära sig saker, till exempel olika språk och hur det är i andra länder.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 19 maj 2015