Trivselregler för Mariedalsskolan

 

Trivselregler för Mariedalsskolan 2018-19

 • Var rädd om dig själv
 • Var rädd om varandra
 • Var rädd om din skola

 Det innebär t.ex. att

 - Ingen får utsättas för mobbning eller annan kränkande behandling.

- Vi använder ett vårdat språk när vi pratar med varandra.

- Skolan och skolgården ska hållas ren från klotter och skräp.

- Bollspel sker utomhus på anvisad plats (utanför muren).

- Under skoldagen får skolans område lämnas endast efter samråd med lärare.

- Vi har inte på oss ytterkläder, kepsar eller mössor inomhus.

- Vi använder inte mobiler under skoldagen. Vi lämnar mobilen till läraren på morgonen.

- Alla raster är uteraster. Köldgräns – 15 grader.

- Vi äter inte godis i skolan.

- Vid snö gäller särskilda snöregler.

- Cykling och kickbike på skolgården är inte tillåtet mellan 06.00 och 18.00 på vardagar. Att cykla till skolan rekommenderas tidigast i årskurs 4. Cykelhjälm gäller enligt lagen.

- Vi  lämnar skolgården direkt eller går till fritids efter skoldagens slut.

                        

 

Ordningsregler för Mariedalsskolan 2018-19

Kränkande beteende

Alla former av kränkande beteende är förbjudet. Med kränkning kan menas att man skadar någon annan med våld, fula ord, utfrysning eller att inte lyssna. Respektera när någon säger nej eller stopp.

 

Konsekvenser om regeln inte följs:

 • Samtal med berörd elev
 • Information till föräldrar och rektor
 • Träff med föräldrar, klasslärare, rektor och elev. Lämplig åtgärd bestäms utifrån ärendets art
 • Upprepade brott mot regeln kan leda till polisanmälan och/eller skolbyte/placering i annan undervisningsgrupp

 

Förstörelse

All avsiktlig förstörelse är förbjuden

 

Konsekvenser om regeln inte följs:

 • Samtal med berörd elev och föräldrar
 • Information till rektor
 • Träff med föräldrar, klasslärare, rektor och elev. Lämplig åtgärd bestäms utifrån ärendets art
 • All skadegörelse ska ersättas. Belopp eller annan påföljd avgörs från fall till fall
 • Upprepade förseelser kan leda till polisanmälan

 

Hänsyn och ordning

Vi verkar för en lugn miljö där arbetsro skall finnas för elever och personal. Alla i skolan skall visa varandra respekt och hänsyn.

 

Konsekvenser om regeln inte följs:

 • Samtal med berörd elev
 • Elev kan utvisas ur undervisningslokalen
 • Information till föräldrar och rektor
 • Träff med föräldrar, klasslärare, rektor och elev. Lämplig åtgärd bestäms utifrån ärendets art

 

Skolan ansvarar inte för elevernas värdesaker

Omhändertagande av störande föremål kan ske utifrån bestämmelser i skollagen

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 september 2018