Förskoleklass

Här på Mariedalsskolan har vi två  förskoleklasser med ungefär 20 elever i varje. Vår verksamhet pågår 8.00 - 13.30 varje dag. Före klockan 8.00 och efter klockan 13.30 tar fritidsverksamheten över för de elever vars föräldrar arbetar eller studerar.

I förskoleklasserna  har två pedagoger huvudansvar för verksamheten. När eleverna börjar årskurs ett följer en av pedagogerna med och arbetar tillsammans med en lärare. Det ger eleverna stor trygghet.

Vi arbetar förståelseriktat utifrån dessa förmågor:

  • Förmåga och lust till lärande.
  • Kommunikativ förmåga.
  • Förmåga till logiskt tänkande och problemlösning.
  • Motorisk och skapande förmåga.

Leken har en betydande roll i barnens vardag, där tränas framför allt deras sociala kompetens.

Vi arbetar efter Bornholsmodellen för att uppmuntra barnens läs- och skrivutveckling.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 januari 2019