Fritidshem

För barn till föräldrar som arbetar eller studerar, finns det fritidshem i varje skola i kommunen. Före och efter skoldagen kan barn från förskoleklass och grundskola gå till fritidshemmet. Verksamheten är avgiftsbelagd. Fritidsverksamheten riktar sig till barn från sex år till vårterminen det år barnet fyller tretton år.

Ansökan

Ansökan om plats i fritidshem kan göras via elektronisk anmälan direkt på webben eller på en pappersblankett som skickas in med post.  

E-anmälan
För att ansöka om plats i fritidshem direkt på webben öppnar du länken ansökan om barnomsorg. Följ sedan instruktionerna i e-anmälan.

Pappersblankett
För att ansöka med blankett öppnar du länken ansök om plats i fritidshem.

Fyll i blanketten och skicka den sedan till:

Timrå kommun
Respektive skola
861 32 TIMRÅ

Behöver du ändra någonting

Barn med tillsynstid till och med 20 timmar/vecka betalar 70% av heltidstaxa.

Under skollov har barnet rätt till fritids enligt er redan schemalagda tid. Dessutom har barnet också rätt till fritids de tider som annars vore ordinarie skoltid.

Uppsägning

Inom samtliga verksamheter tillämpas en uppsägningstid på en månad. Månadsavgiften betalas för denna tid oavsett om platsen nyttjas eller ej. Vid föräldraledighet och arbetslöshet sägs alltid fritidshemsplatsen upp, dock utan uppsägningsmånad.

Uppsägningen görs skriftligt på blanketten uppsägning av plats i familjehem, förskola och fritidshem.

Fyll i blanketten och skicka uppsägning av plats i familjedaghem och i förskola till:

Timrå kommun
Tallnäs studiecentrum
861 32 TIMRÅ

och uppsägning av plats i fritidshem till:

Timrå kommun
Respektive skola
861 82 Timrå

Dessa blanketter finns också att få i receptionen i kommunhuset, på grundskolornas expeditioner samt via förskolechefernas kontor i Tallnäs studiecentrum.

Öppettider

Öppettiderna varierar mellan olika fritidshem. Kontakta aktuellt fritidshem.

Frågor om fritidshemsplats besvaras av respektive skolas rektor.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 8 januari 2018